۱۲ میلیون کامنت برای یک پست تتلو و شکست رکورد در اینستاگرام!
۱۲ میلیون کامنت برای یک پست تتلو و شکست رکورد در اینستاگرام!

شکست رکورد در اینستاگرام توسط مخاطبان امیر تتلو که به آن‌ها تتلیتی می‌گوید! راهبرد معاصر: تتلو از مخاطبان خواسته بود تا کامنت‌های پستی درباره‌ی موزیک «کی فکرشو می‌کرد» را به ۱۰ میلیون برسانند و مخاطبان او در عرض حدود یک هفته تعداد کامنت‌ها را تا شنبه شب به بالای ۱۰ میلیون رساندند. او در یک […]

شکست رکورد در اینستاگرام توسط مخاطبان امیر تتلو که به آن‌ها تتلیتی می‌گوید!

۱۲ میلیون کامنت برای یک پست تتلو و شکست رکورد در اینستاگرام!

راهبرد معاصر: تتلو از مخاطبان خواسته بود تا کامنت‌های پستی درباره‌ی موزیک «کی فکرشو می‌کرد» را به ۱۰ میلیون برسانند و مخاطبان او در عرض حدود یک هفته تعداد کامنت‌ها را تا شنبه شب به بالای ۱۰ میلیون رساندند.

او در یک استوری توضیح داده که «کسی که رکورددار کامنت است در اینستا ۱۴۶ میلیون فالور دارد اما تتلو با زیر دو میلیون فالور توانسته رکورد کامنت برای یک دست را بشکند. او البته از مخاطبانش خواسته این عدد را به ۱۳ میلیون برسانند.