عکس های ترانه علیدوستی و سایر بازیگران در افتتاحیه مجموعه فرهنگی راش
عکس های ترانه علیدوستی و سایر بازیگران در افتتاحیه مجموعه فرهنگی راش

عکس های ترانه علیدوستی و بازیگران در افتتاحیه مجموعه فرهنگی راش نمکستان : در میان بحبوبه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر حانیه زاهد عکاس جوان ایرانی عکس های ترانه علیدوستی در افتتاحیه مجموعه فرهنگی راش را منتشر کرد. مجموعه فرهنگی راش در ۱۳ بهمن ۹۷ افتتاح شد. عکس جدید ترانه علیدوستی در افتتاحیه مجموعه فرهنگی راش امیر جدیدی و ترانه علیدوستی در افتتاحیه مجموعه […]

عکس های ترانه علیدوستی و بازیگران در افتتاحیه مجموعه فرهنگی راش

جدیدترین عکس ترانه علیدوستی

نمکستان : در میان بحبوبه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر حانیه زاهد عکاس جوان ایرانی عکس های ترانه علیدوستی در افتتاحیه مجموعه فرهنگی راش را منتشر کرد. مجموعه فرهنگی راش در ۱۳ بهمن ۹۷ افتتاح شد.

عکس جدید ترانه علیدوستی در در افتتاحیه مجموعه فرهنگی راش

عکس جدید ترانه علیدوستی در افتتاحیه مجموعه فرهنگی راش

امیر جدیدی و ترانه علیدوستی

امیر جدیدی و ترانه علیدوستی در افتتاحیه مجموعه فرهنگی راش

نهال دشتی و نسیم ادبی و ترانه علیدوستی

نهال دشتی و نسیم ادبی و ترانه علیدوستی

گلاره عباسی و غزل شاکری و ترانه علیدوستی

گلاره عباسی و غزل شاکری و ترانه علیدوستی در افتتاحیه مجموعه فرهنگی راش

محمد حیدری و ترانه علیدوستی

محمد حیدری و ترانه علیدوستی

ترانه علیدوستی و هوادار در افتتاحیه مجموعه فرهنگی راش

عکس های ترانه علیدوستی و بازیگران در افتتاحیه مجموعه فرهنگی راش

منبع : نمکستان