مجموعه ای از ترول های بامزه جالب و بانمک
مجموعه ای از ترول های بامزه جالب و بانمک

مجموعه ای از ترول های بامزه جالب و بانمک تو دوره ی خودش چه حالی میداد !!! یه زمانی بهترین تفریح ما تو مدرسه بود … مجموعه ای از ترول های بامزه جالب و بانمک یه همچین چیزی رو تو واقعیت دیدم … پدر داماد با دهان باز داشت یه میز و نگاه می کرد […]

مجموعه ای از ترول های بامزه جالب و بانمک

تو دوره ی خودش چه حالی میداد !!! یه زمانی بهترین تفریح ما تو مدرسه بود …

مجموعه ای از ترول های بامزه جالب و بانمک

مجموعه ای از ترول های بامزه جالب و بانمک

یه همچین چیزی رو تو واقعیت دیدم … پدر داماد با دهان باز داشت یه میز و نگاه می کرد و تو دلش بد و بیراه می گفت …

مجموعه ای از ترول های بامزه جالب و بانمک

مجموعه ای از ترول های بامزه جالب و بانمک

هممون تو زندگی احساس انیشتین شدن رو داشتیم …. حس خوبیه راضیم ازش !!!

مجموعه ای از ترول های بامزه جالب و بانمک

مجموعه ای از ترول های بامزه جالب و بانمک

مجموعه ای از ترول های بامزه جالب و بانمک

مجموعه ای از ترول های بامزه جالب و بانمک

ضایع شدن بابای گرامی … خوب مگه بیکاری با دهه هفتادی کل میندازی ها ؟؟؟ فکر کردی دهه شصتیه احترام نگه داره

مجموعه ای از ترول های بامزه جالب و بانمک

مجموعه ای از ترول های بامزه جالب و بانمک

یعنی تو روحشون کسایی که تا میبین نوشابه داری میریزی دستشون درازه …

مجموعه ای از ترول های بامزه جالب و بانمک

مجموعه ای از ترول های بامزه جالب و بانمک

هیچ وقت واقعیت رو تکذیب نکنید …

مجموعه ای از ترول های بامزه جالب و بانمک

مجموعه ای از ترول های بامزه جالب و بانمک

مجموعه ای از ترول های بامزه جالب و بانمک

مجموعه ای از ترول های بامزه جالب و بانمک

مجموعه ای از ترول های بامزه جالب و بانمک

مجموعه ای از ترول های بامزه جالب و بانمک