جدیدترین جوک های پ نه پ | Latest Jokes
جدیدترین جوک های پ نه پ | Latest Jokes

جدیدترین جوک های پ نه پ | Latest Jokes تو این گرما که سگ تب می کنه رفتم سوپر مارکت می گم : یه ایستک بدید فروشنده می گه : خنک باشه؟ پ نه پگرم بده می ریزم تو نعلبکی خنک شه ! جدیدترین جوک های پ نه پ | Latest Jokes به مادرم می […]

جدیدترین جوک های پ نه پ | Latest Jokes

جدیدترین جوک های پ نه پ | Latest Jokes

تو این گرما که سگ تب می کنه رفتم سوپر مارکت می گم : یه ایستک بدید

فروشنده می گه : خنک باشه؟

پ نه پگرم بده می ریزم تو نعلبکی خنک شه !

جدیدترین جوک های پ نه پ | Latest Jokes

به مادرم می گم : یه دختر دیدم خوب ، پاک ، نجیب ، سر به راه ، تحصیل کرده

می گه : می خوای بریم خواستگاریش؟

می گم : پ نه پ خواستم یاد آوری کنم آدم های خوب هنوز پیدا می شه

جدیدترین جوک های پ نه پ | Latest Jokes

در پارکینگ و باز کردم برم تو یارو اومده جلوش پارک کرده می گه می خوای بری تو؟

پ نه پ ماشینه بهونه گیر شده در و باز کردم ببینه هیچ کدوم از دوستاش تو کوچه نیست

جدیدترین جوک های پ نه پ | Latest Jokes

همسایمون تو لباس فرم منو دیده می گه : رفتی سربازی؟

پ نه پ هنوز نرفتم یه چند روزی آزمایشی اومدم ببینم حال و هواش چطوره اگه خوشم اومد بمونم

جدیدترین جوک های پ نه پ | Latest Jokes

به دوستم می گم : ببین تن ماهی تاریخ انقضاش کیه؟

می گه : یعنی تاریخ خراب شدنش؟

پ نه پ تاریخ تولدشو ببین می خوام یه کادوی در خور براش بگیرم

جدیدترین جوک های پ نه پ | Latest Jokes

تو بهشت زهرا دنبال قبر یکی می گشتیم

یه آدم خوشحال اومده داره با ما رو سنگ قبرا رو می خونه

بعد می گه : دنبال قبر کسی می گردین ؟

پ نه پ اینجا غریبم می خوام ببینم همشهری چیزی پیدا نمی کنم

جدیدترین جوک های پ نه پ | Latest Jokes

شب ساعت 11 اومدم خونه

بابام آیفونو برداشته می گه : می خوای بیای بالا ؟

می گم : پ نه پ آشغالا رو که میاری پایین ماهیانه منم بیار !

جدیدترین جوک های پ نه پ | Latest Jokes

رفتم الکتریکی می گم : آقا سه راهی دارین؟

همچنین بخوانید:  پ نه پ جدید پ نه پ خنده دار Pa Na Pa

می گه : سه راه برق؟

پ نه پ سه راه آذری

جدیدترین جوک های پ نه پ | Latest Jokes

رفتم نونوایی یارو می پرسه نون می خوایید ؟

پ نه اومدم دست و پامو آردی کنم برم سروقت شنگول و منگول

جدیدترین جوک های پ نه پ | Latest Jokes

خونمون رو عوض کردیم

به بابام می گم : کی واسه خونه خط می گیری

می گه : خط تلفن ؟

پ نه پ الان یکان و کودک رو بورسه اصن جلوه ی خاصی به متن می ده!

جدیدترین جوک های پ نه پ | Latest Jokes

رفتم سر قبر بابابزرگم

یارو اومده پیشم می خواد سر حرفو باز کنه می گه : فوت کردن؟

پ نه پ با بچه های همسایه دعواش شده خودشو زده به خواب که دعواش نکنم !

جدیدترین جوک های پ نه پ | Latest Jokes