جملات و اس ام اس های عاشقانه سکوت و غم
جملات و اس ام اس های عاشقانه سکوت و غم

جملات و اس ام اس های عاشقانه سکوت و غم اس ام اس های عاشقانه سکوت و غم بساط عمر نیرزد به زحمت چیدن چه چیدنی است که باید نچیده بر چیدش اس ام اس های عاشقانه سکوت و غم دل من از تبار دیوارهای کاهگلی است ساده می افتد ، ساده می شکند و […]

جملات و اس ام اس های عاشقانه سکوت و غم

جملات و اس ام اس های عاشقانه سکوت و غم

اس ام اس های عاشقانه سکوت و غم

بساط عمر نیرزد به زحمت چیدن

چه چیدنی است که باید نچیده بر چیدش

اس ام اس های عاشقانه سکوت و غم

دل من از تبار دیوارهای کاهگلی است

ساده می افتد ، ساده می شکند و ساده می میرد

اس ام اس های عاشقانه سکوت و غم

سـلامی چو بوی خوش آشـنایی

بدان مردمک دیده روشـنایی

درودی چو نور دل پارسایان

بدان شمـع خـلوتـگـه پارسایی

اس ام اس های عاشقانه سکوت و غم

نـمی‌بینـم از همدمان  درهیچ جایی

دلـم خون شد از غصه ساقی کجایی

اس ام اس های عاشقانه سکوت و غم

او شراب بوسه می خواهد ز من

من چه گویم قلب پر امید را

او به فکر لذت و غافل که من

طالبم آن لذت جاوید را

اس ام اس های عاشقانه سکوت و غم

به چشمی خیره شد شاید بیابد

نهان گاه امید و آرزو را

دریغا آن دو چشم آتش افروز

به دامان گناه افکند او را

اس ام اس های عاشقانه سکوت و غم

چرا امید بر عشقی عبث بست ؟

چرا در بستر آغوش او خفت ؟

چرا راز دل دیوانه اش را

به گوش عاشقی بیگانه خو گفت ؟

اس ام اس های عاشقانه سکوت و غم

وقتی از غربت ایام دلم می گیرد

مرغ امید من از شدت غم می میرد

دل به رویای خوش خاطره ها می بندم

باز هم خاطره ها دست مرا می گیرد

اس ام اس های عاشقانه سکوت و غم

زندگی یعنی :

بخند هرچند غمگینی

ببخش هرچند که مسکینی

فراموش کن هر چند دلگیری

اس ام اس های عاشقانه سکوت و غم

دوست دارم از ته دل ٬ دلی که پر پر می زنه

دلی که ساز عشقتو از همه بهتر می زنه

دوست دارم حتی اگه یه شب به خواب من نیای

همچنین بخوانید:  مجموعه اس ام اس های عاشقانه جذاب

عاشقتم مثل همه حتی اگه منو نخوای

اس ام اس های عاشقانه سکوت و غم

امشب شب آخریه که مزاحم دلت شدم

خورشید فردا مال تو٬ ببخش که عاشقت شدم

اس ام اس های عاشقانه سکوت و غم

بدرقه لازم ندارم ٬ میرم ای عزیزترین

نزار بمونه زیر پا ٬ قلبمو بردار از زمین

دوست دارم برای تو فقط یه حرف ساده بود

غافل از اینکه دل من منتظر اشاره بود

اس ام اس های عاشقانه سکوت و غم

مرا با آتش عشقت بسوزان

و نترس زیرا اشک چشمانم آن را خاموش می کند

اس ام اس های عاشقانه سکوت و غم

شاعر شعر حقایق نیستی

مثل من مجنون عاشق نیستی

من همیشه دوستت دارم ولی

این توئی که مثل سابق نیستی

اس ام اس های عاشقانه سکوت و غم

اشک من بارون غربت

تو دلم غبار حسرت

من برات سوغاتی دارم

یه سبد گل محبت

جملات و اس ام اس های عاشقانه سکوت و غم