جملات فلسفی بزرگان و دانشمندان
جملات فلسفی بزرگان و دانشمندان

جملات فلسفی بزرگان و دانشمندان فردریش نیچه : باید بر فریب حواس خود پیروز شویم جملات فلسفی بزرگان و دانشمندان ارسطا طالیس : حکیمان مال را از برای آن دارند که محتاج لئیمان نگردند جملات فلسفی بزرگان و دانشمندان ارد بزرگ : آدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهند جملات فلسفی […]

جملات فلسفی بزرگان و دانشمندان

جملات فلسفی بزرگان و دانشمندان

فردریش نیچه :

باید بر فریب حواس خود پیروز شویم

جملات فلسفی بزرگان و دانشمندان

ارسطا طالیس :

حکیمان مال را از برای آن دارند که محتاج لئیمان نگردند

جملات فلسفی بزرگان و دانشمندان

ارد بزرگ :

آدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهند

جملات فلسفی بزرگان و دانشمندان

آرت بوخونواله :

تنها علاج عشق ازدواج است

جملات فلسفی بزرگان و دانشمندان

جبران خلیل جبران :

با سالخوردگان و افراد با تجربه مشورت کنيد

که چشم هايشان چهره ی سالها را ديده و گوش هايشان نوای زندگی را شنيده است

جملات فلسفی بزرگان و دانشمندان

ارد بزرگ :

آدم بی مایه همه افراد را ابزار رسیدن به خواسته های خویش می سازد

جملات فلسفی بزرگان و دانشمندان

هنری لانگ فلو :

کسی که برای خود احترام قائل است

از گزند دیگران در امان است

او کتی را بر بدن دارد که کسی را یارای پاره کردن آن نیست

جملات فلسفی بزرگان و دانشمندان

ارد بزرگ :

بزرگترین کارخانه نابودی توانمندی ها آیین آموزشی نادرست است

جملات فلسفی بزرگان و دانشمندان

فردریش نیچه :

تقريبا هر چيزی كه وجود دارد در معرض تاويل است

زندگی خود چيزی نيست جز ستيزه و جدال ارزش ها و مبارزه برای تاويل انديشه ها و آرمان ها

جملات فلسفی بزرگان و دانشمندان

حسن صباح :

اگر قدرت ندارید که با نیروی خود مشکل ها را در هم بشکنید لااقل مرد باشید که در برابر حوادث بایستید

جملات فلسفی بزرگان و دانشمندان

حمید مصدق

در سرزمین هرز سرشاخه های سبز نمی روید

جملات فلسفی بزرگان و دانشمندان

فردریش نیچه :

فقط دنبال شادی ها بگردید غم ها خودشان شما را پیدا می کنند

جملات فلسفی بزرگان و دانشمندان

ابوالعلاء معری :

زمین نیز مانند ما در جستجوی خوراک است و از این مردم می‌خورد و می‌آشامد

جملات فلسفی بزرگان و دانشمندان

بزرگمهر :

خردورزان همیشه به راه آزادگان و راستان می روند

همچنین بخوانید:  مجموعه احادیث و سخنان فلسفی زیبا و گرانبهای امام علی علیه السلام

جملات فلسفی بزرگان و دانشمندان

اُرد بزرگ :

آنکه دیگران را ابزار پرش خویش می سازد ، تنها خواهد ماند

جملات فلسفی بزرگان و دانشمندان

جبران خلیل جبران :

طبيعت با آغوشی باز و دستانی گرم از ما استقبال کرده و می خواهد که از زيبايی اش لذت بريم

چرا انسان بايد آنچه در طبيعت ساخته شده است را از بين برد ؟

جملات فلسفی بزرگان و دانشمندان