جمله های فلسفی Philosophical Remarks هرمن كين هيچ‌كس نمي‌تواند به كارمندان اين دوره انگيزه ببخشد بلكه اين انگيزه مي‌بايست درون خود افراد وجود داشته باشد جمله های فلسفی 92 دوکلوس نفهمی و نادانی سه نوع است : یکی آنکه انسان هیچ نداند ، دوم آنکه آنچه را که لازم است نداند ، و سوم آنکه […]

جمله های فلسفی Philosophical Remarks

جمله های فلسفی Philosophical Remarks

جمله های فلسفی Philosophical Remarks

هرمن كين

هيچ‌كس نمي‌تواند به كارمندان اين دوره انگيزه ببخشد

بلكه اين انگيزه مي‌بايست درون خود افراد وجود داشته باشد

جمله های فلسفی 92

دوکلوس

نفهمی و نادانی سه نوع است :

یکی آنکه انسان هیچ نداند ، دوم آنکه آنچه را که لازم است نداند ، و سوم آنکه آنچه را نباید بداند ، بداند

جمله های فلسفی زیبا

دانته

به ياد داشته باش كه امروز طلوع ديگري ندارد

جمله های فلسفی ناب

اُرد بزرگ

چه بسیار گردن کشانی که به آنی دچار زبونی شدند

جمله های فلسفی بزرگان

هراس وال پول

کسی که به کسی حسد می ورزد

دلیل بر آن است که به برتری او اعتراف کرده است

جمله های فلسفی دانشمندان

دوکلوس

اگر جوان را از عشق منع کنید

چنان است که مریض را از کسالتش سرزنش دهید

جمله های فلسفی فیلسوفان

اُرد بزرگ

هنرمند و نویسنده مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است

جمله های فلسفی زندگی و مرگ

هیوم

خوشبختی پروانه است

اگر او را دنبال کنید از شما می گریزد ولی اگر آرام بنشینید، روی سر شما خواهد نشست

جمله های فلسفی جالب انگیز

اُرد بزرگ

سازگاری با زیستگاه و تلاش برای بهتر شدن جایگاه کنونی ویژگی ناب آدمهای پاک است

جمله های فلسفی پر

بزرگمهر

خرد در پیکار با دیوان برنده ترین سلاح ها ااست در برابر شمشیر تیز دیو ، خرد جوش است و جان بدان روشن

جمله های فلسفی با معنی

نادر شاه افشار

لحظه پیروزی برای من از آن جهت شیرین است که پیران ، زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببینم

جمله های فلسفی معنی دار

جبران خلیل جبران

همه آنچه در خلقت است

در درون شماست و هر آنچه درون شماست ، در خلقت است

جمله های فلسفی خارجی

دوکلوس

جوانی صندوق در بسته ای است که فقط پیران می دانند درون آن چیست

همچنین بخوانید:  اس ام اس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه

جمله های فلسفی ایرانیان

اُرد بزرگ

شورشهای آدمیان ، با بسامدهای پر نیروی کیهان خیلی زود به سامانه درست خویش باز می گردد

جمله های فلسفی نایاب

کانت

چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی «مثل من رفتار کن»

جمله های فلسفی روز

جبران خلیل جبران

آرامش گهواره ای ست بر دامن خاک و سنگ پله هایی به جانب افلاک

جمله های فلسفی پر معنا

اُرد بزرگ

هنر خوراک روان و هنرمند آفریننده آن است

بارگاه هنر با هیچ جایگاهی درخور ارزیابی نیست

جمله های فلسفی کمیاب

كارول‌ بيكر

مطيع‌ مرد باشيد تا شما را بپرستد

جمله های فلسفی خیلی زیبا

جان اشتنبک

بزرگترین امید آن است که امید را به قصد کشت کتک بزنیم

جمله های فلسفی قشنگ

چارلز کیترنیک

مشکلی که خوب تشریح و حلاجی شده باشد نصفش حل شده است

جمله های فلسفی Philosophical Remarks