جوک های جدید و خنده دار new jokes funny
جوک های جدید و خنده دار new jokes funny

جوک های جدید و خنده دار new jokes funny یکی از اولین حیرت‌های فلسفیم وقتی بود که فهمیدم علت این که می گن : بادمجون بم آفت نداره اینه که بم اصن بادمجون نداره جوک های جدید و خنده دار new jokes funny آیا می دانستید خرچنگ ها تو عروسیاشون نمی تونن دست بزنن فقط […]

جوک های جدید و خنده دار new jokes funny

جوک های جدید و خنده دار new jokes funny

یکی از اولین حیرت‌های فلسفیم وقتی بود که

فهمیدم علت این که می گن :

بادمجون بم آفت نداره

اینه که بم اصن بادمجون نداره

جوک های جدید و خنده دار new jokes funny

آیا می دانستید خرچنگ ها تو عروسیاشون نمی تونن دست بزنن

فقط بشکن ریز می زنن!

برید حال کنید با این اطلاعاتی که در اختیارتون می زارم !!

جوک های جدید و خنده دار new jokes funny

می خوام وصیت کنم هرکی تو مراسم ختمم گفت :

خدا رحمتش کنه راحت شد برا خودش

با سینیه حلوا بکوبن تو دهنش اونم راحت شه بیاد پیش من!

جوک های جدید و خنده دار new jokes funny

بعضیا هستن می خوان باعث تنوع شن

ولی زیاد وارد نیسن باعث تهوع می شن

جوک های جدید و خنده دار new jokes funny

ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮕﻮ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ Play ﮐﺮﺩﻡ

ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺻﺪﺍﺵ ﮔﺮﻓﺖ ! :|

جوک های جدید و خنده دار new jokes funny

حیف نون قل مراد تو خیابون یه نفرو می بینن که رو زمین خوابیده دلشون می سوزه

میگن :  پاشو پاشو مگه ما مردیم تو اینجا خوابیدی؟

بیا بریم تو کوچه ما بخواب !

جوک های جدید و خنده دار new jokes funny

من هروقت زمین می خورم به جای اینکه ببینم کجام داغون شده

فقط نگا می کنم دورم کسی نباشه

بعد میام خونه میبینم عه دستم قطع شده! :)

جوک های جدید و خنده دار new jokes funny

غم زمانه خورم یا فراق یار کشم

یا یه فیلم بذارم ببینم؟

جوک های جدید و خنده دار new jokes funny

این چینیا با طرز حرف زدنشون واقعامی فهمن به هم چی می گن

یا جلو بقیه آبرو داری می کنن ؟

جوک های جدید و خنده دار new jokes funny

مامانم می گه : پسرم همینجوری که نشستی پا کامپیوتر

همچنین بخوانید:  مجموعه جوک های خنده دار و جالب سری ۴۲

این تخم مرغارم بزار زیرت جوجه شن

احساس مسئولیت که نداری حداقل حس پدری رو تجربه کن !

جوک های جدید و خنده دار new jokes funny

ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻞ ﺩﻧﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺍﻣﺎ ﻧﻪ

ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ !

ﭘﺮﭼﻢ ﻛﻤﻚ ﺩﺍﻭﺭ ﺑﺎﻻﺳﺖ

ﺑﻌﻠﻪ ﺍﻓﺴﺎﻳﺪﻩ

جوک های جدید و خنده دار new jokes funny