حدیث های زیبا از ائمه اطهار
حدیث های زیبا از ائمه اطهار

حدیث های زیبا از ائمه اطهار پیامبر اکرم ( ص‌ ) : بر شما باد گذشت زیرا که گذشت جز بر عزت بنده نمی افزاید پس از یکدیگر گذشت کنید تا خداوند شما را عزت دهد حدیث های زیبا از ائمه اطهار پیامبر اکرم ( ص‌ ) : امامان پس از من دوازده نفرند اولین […]

حدیث های زیبا از ائمه اطهار

حدیث های زیبا از ائمه اطهار

پیامبر اکرم ( ص‌ ) :

بر شما باد گذشت

زیرا که گذشت جز بر عزت بنده نمی افزاید پس از یکدیگر گذشت کنید تا خداوند شما را عزت دهد

حدیث های زیبا از ائمه اطهار

پیامبر اکرم ( ص‌ ) :

امامان پس از من دوازده نفرند

اولین آنان علی بن ابیطالب و آخرینشان قا ئم است

حدیث های زیبا از ائمه اطهار

پیامبر اکرم ( ص‌ ) :

هر که به خدا وروز واپسین ایمان دارد باید مهمانش را گرامی بدارد

حدیث های زیبا از ائمه اطهار

پیامبر اکرم ( ص‌ ) :

هر کار مهمی که با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نشود بی فرجام است

حدیث های زیبا از ائمه اطهار

امام صادق ( ع ) :

نماز شب چهره را سفید و نورانی می کند

ونماز شب انسان را خوشبو می کند ونماز شب روزی می آورد

حدیث های زیبا از ائمه اطهار

امام صادق ( ع ) :

هر کس از خدا بترسد

خدا همه چیز را از او بترساند

وهر کس از خدا نترسد  خدا او را از همه چیز بترساند

حدیث های زیبا از ائمه اطهار

امام صادق ( ع ) :

ایمان انسان به خدا خالص نبا شد

مگر آنکه خدا را از خودش و پدر ومادر وفرزند وزن مالش و از همه مردم بیشتر دوست بدارد

حدیث های زیبا از ائمه اطهار

امام علی ( ع ) :

یاران حضرت مهدی جوانند

حدیث های زیبا از ائمه اطهار

امام باقر ( ع ) :

سخت ترین عبادت ورع است

حدیث های زیبا از ائمه اطهار

پیامبر اکرم ( ص‌ ) :

برترین ایمان آن است که بدانی خدا همه جا با توست

حدیث های زیبا از ائمه اطهار

پیامبر اکرم ( ص‌ ) :

مهدی (عج) مردی از فرزندان من است که چهره اش چون ستاره درخشان است

حدیث های زیبا از ائمه اطهار

امام حسین ( ع ) :

عزت مرد در بی نیازی او از مردم است

حدیث های زیبا از ائمه اطهار

پیامبر اکرم ( ص‌ ) :

آسان نیست مگر آنچه را که تو آسان گیری

همچنین بخوانید:  احادیث درباره خوشرویی و گشاده رویی

حدیث های زیبا از ائمه اطهار

امام علی ( ع ) :

آنانکه به عهد خود وفا می کنند، برگزیده ترین مردمانند

حدیث های زیبا از ائمه اطهار

پیامبر اکرم ( ص‌ ) :

زیبایی شخص به گفتار اوست

حدیث های زیبا از ائمه اطهار

امام علی ( ع ) :

اول در فکر

رفیق آگاه باش

پس از آن آماده راه

حدیث های زیبا از ائمه اطهار

امام علی ( ع ) :

شکست یعنی تاخیر در پیروزی

حدیث های زیبا از ائمه اطهار

پیامبر اکرم ( ص‌ ) :

کسی که به دروغ قسم بگوید

تا مال مسلمانی را تصرف کند

روز قیامت خدا با او سخن نگوید

حدیث های زیبا از ائمه اطهار

امام موسی کاظم ( ع ) :

سکوت سرمایه عظیمی است

حدیث های زیبا از ائمه اطهار

امام علی ( ع ) :

دو چیز را نفروش دینت را و آبرو را

حدیث های زیبا از ائمه اطهار

امام علی ( ع ) :

با بصیرت ترین افراد کسانی هستند که عیب و ایراد خودشان را ببینند

حدیث های زیبا از ائمه اطهار

پیامبر اکرم ( ص‌ ) :

هر کس حسین (علیه السلام ) را دوست بدارد خداوند دوستدار اوست

حدیث های زیبا از ائمه اطهار

امام علی ( ع ) :

کسی که عهد و پیمان خدا را عایت نکند به خداوند یقن ندارد

حدیث های زیبا از ائمه اطهار