حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران
حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران

حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران پيامبر اكرم (ص) هر كه شب نيمه ي شعبان را به عبادت به سرآورد دلش نمي ميرد در روزي كه دل ها بميرند حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران خداوند عزوجل هر کس از مقام پروردگارش بیم داشته باشد و نفس […]

حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران

حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران

پيامبر اكرم (ص)

هر كه شب نيمه ي شعبان را به عبادت به سرآورد

دلش نمي ميرد در روزي كه دل ها بميرند

حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران

خداوند عزوجل

هر کس از مقام پروردگارش بیم داشته باشد

و نفس را از هوس باز دارد به یقین جایگاهش بهشت است

حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران

امام علی (ع) 

کارهای سامان یافته را ناسازگاری و اختلاف تباه و فاسد می کند

حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران

امام باقر (ع)

کسی که خشمی را فرو برد که می تواند آنرا اعمال کند

خداوند در قیامت دل او را پر از ایمنی و ایمان سازد

حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران

امام هادی (ع) 

دنیا بازاری است که عده ای در آن سود می برند

و عده ای دیگر زیان می بینند

حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران

امام علی (ع)

سزاوار است که انسان از دوستی با دروغگو بپرهیزد

حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران

امام علی (ع)

هر که یتیمان را سرپرستی کند فرزندانش رسیدگی شوند

حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران

امام جواد (ع)

بدان که تو هرگز از چشم خداوند دور نیستی پس بنگر که چگونه ای؟

حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران

امام علی (ع)

چه بسا کسانی که کار را به تاخیر می اندازند تا اجل بر آنان هجوم می آورد

حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران

رسول خدا (ص)

ملعون است کسی که پس از من

به دخترم فاطمه (س) ستم کند و حقش را غصب نماید و او را بکشد

حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران

رسول اکرم (ص)

اگر علی (ع) آفریده نمی شد فاطمه (س) همتائی نداشت

همچنین بخوانید:  حدیث های زیبا از ائمه اطهار

حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران

امام علی (ع)

کسی که توفیق امداد ویاریش کند کار را شایسته انجام میدهد

حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران

امام علی (ع)

هر که ترسیده ای را ایمنی دهد

خداوند بزرگ او را از گرفتاریش ایمنی بخشد

حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران

امام باقر (ع)

بد بنده ای است آنکه دو چهره و دوزبانه باشد

حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران

امام علی (ع)

هر کس هدایت را از غیر ره یافتگان بطلبد گمراه می شود

حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران

امام علی (ع) 

نیرومند ترین مردم کسی است که با حلم خود بر خشمش چیره شود

حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران

امام سجاد (ع)

عباس (ع) نزد خدای متعال ، جایگاهی دارد

که روز قیامت همه شهدا نسبت به آن مقام غبطه می خورند

حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران

امام صادق (ع)

برترین کارها نماز به وقت نیکی به پدر و مادر و جهاد در راه خداست

حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران

امام علی (ع)

مغرور به ایمنی خویش مباش که از همان جای امنیت گرفتار گردی

حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران

امام علی (ع) 

همراه جماعت مردم باشید واز تفرقه بپرهیزید

حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران