حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS امام جواد (ع) افزونى نعمت از جانب خدا بريده نشود تا آن هنگام كه شكرگزارى از سوى بندگان بريده شود حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS امام جواد (ع) هر كه گوش به گوينده اى دهد به راستى كه او را پرستيده پس اگر گوينده […]

حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS

حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS

حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS

امام جواد (ع)

افزونى نعمت از جانب خدا بريده نشود

تا آن هنگام كه شكرگزارى از سوى بندگان بريده شود

حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS

امام جواد (ع)

هر كه گوش به گوينده اى دهد به راستى كه او را پرستيده

پس اگر گوينده از جانب خدا باشد در واقع خدا را پرستيده

و اگر گوينده از زبان ابليس سخن گويد به راستى كه ابليس را پرستيده است

حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS

امام جواد (ع)

كسى كه بر مركب شهوات سوار است

از لغزش درامان نخواهد ماند

حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS

امام جواد (ع)

كسى كه آگاه به ظلم است

و كسى كه كمك كننده بر ظلم است

و كسى كه راضى به ظلم است هر سه شريكند

حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS

امام جواد (ع)

سه چيز است كه رضوان خداوند متعال را به بنده ميرساند

زيادى استغفار ، نرم خو بودن و زيادى صدقه

و سه چيز است كه هر كس آن را مراعات كند پشيمان نشود

ترك نمودن عجله ، مشورت كردن و به هنگام تصميم توكّل بر خدا نمودن

حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS

رسول خدا (ص)

به پداران خود نیکی کنید

تا فرزندانتان به شما نیکی کنند

حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS

امام علی (ع)

توفیق برای انجام کارهای خوب و شایسته سعادت است

حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS

امام علی (ع)

به بهشت هرگز نخواهد رسید مگر آنکه برای رسیدن به آن بکوشد

حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS

امام علی (ع)

هر که با مردم مدارا کند از مکر آنها ایمن گردد

حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS

امام علی (ع)

خشم فرد خشمگین را پست می کند

همچنین بخوانید:  سخنان پند دهنده امامان

و عیب های او را آشکار می سازد

حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS

رسول اکرم (ص)

در بهشت مقامی است که به آن دست نیاب

د مگر پیشوای دادگر یا خویشاوندی که زیاد صله رحم به جا آورد و یا عیالوار صبور

حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS

امام علی (ع)

هر روز جمعه مقداری میوه به خانواده خود نوبر دهید تا از آمدن جمعه خوشحال باشند

حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS

امام علی (ع)

شجاعت مرد به قدر همت اوست

و غیرتش به قدر تن ندادن او به ذلت

حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS

رسول خدا (ص)

زمین ، زمین خدا است و بندگان بندگان خدایند

هر که زمین مواتی را احیا کند آن زمین از آن اوست

حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS

امام صادق (ع)

بزرگان خود را بزرگ بدارید

و احترام کنید و به خویشاوندان خود نیکی کنید

حدیث و سخنان زیبا پند آموز امامان SMS