خبرنگار اینترنشنال به دنبال سوراخ موش+ کاریکاتور
خبرنگار اینترنشنال به دنبال سوراخ موش+ کاریکاتور

به تصویر کشیدن کاریکاتور ترس و فرار سریع خبرنگار اینترنشنال هنگام شنیدن آژیر قرمز در اسرائیل.

 خبرنگار اینترنشنال حین اعلام وضعیت در اسرائیل به محض شنیدن صدای آژیر خطر پا به فرار گذاشت. فیلم لحظه فرار خبرنگار اینترنشنال هنگام حمله راکتی مقاومت فلسطین به شدت از طرف کانال‌ها و مخاطبان فلسطینی و صهیونیست مورد تمسخر قرار گرفته است.

منبع: تسنیم