داستان های شیوانا اسب پیر
داستان های شیوانا اسب پیر

داستان های شیوانا اسب پیر مرد ثروتمندی در دهکده ای دور از محل زندگی استاد شیوانا زمین های زیادی داشت و تعداد زیادی کارگر را همراه با خانواده شان روی این زمین ها به کار گرفته بود برای اینکه بتواند این کارگران را وادار به کار بیش از اندازه  کند یک سرکارگر خشن و بیرحم […]

داستان های شیوانا اسب پیر

داستان های شیوانا اسب پیر

مرد ثروتمندی در دهکده ای دور از محل زندگی استاد شیوانا زمین های زیادی داشت و تعداد زیادی کارگر را همراه با خانواده شان روی این زمین ها به کار گرفته بود

برای اینکه بتواند این کارگران را وادار به کار بیش از اندازه  کند

یک سرکارگر خشن و بیرحم را به عنوان نماینده خود انتخاب کرده بود

و سرکارگر با خشونت و بی رحمی کارگران و خانواده های آنها را وادار می کرد

روی زمین های مرد ثروتمند به سختی و تمام وقت کار کنند تا محصول بیشتری حاصل شود

روزی شیوانا از کنار این دهکده عبور می کرد

کارگران وقتی او را دیدند شکایت سر کارگر را نزد شیوانا بردند و گفتند:

صاحب مزرعه این فرد بی رحم را بالای سر ما گذاشته و ما به خاطر نان و غذای خود مجبوریم حرف او را گوش کنیم

چیزی به او بگویید تا با ما ملایم تر رفتار کند

شیوانا به سراغ سرکارگر رفت

او را دید که افسار اسب پیری را در دست گرفته و به سمتی می رود

شیوانا کنار سرکارگر شروع به راه رفتن کرد و از او پرسید:

این اسب پیر را کجا می بری؟

سرکارگر با بدخلقی جواب داد :

این اسب همیشه پیر نبوده است

مرد ثروتمندی که مالک همه این زمین هاست سال ها از این اسب سواری کشیده و استفاده های زیادی از او برده است

اکنون چون پیر و از کار افتاده شده دیگر به دردش نمی خورد

چون صاحب زمین ها به هر چیزی از دید سود دهی و منفعت نگاه می کند بنابراین از این پس اسب پیر چیزی جز ضرر نخواهد داشت

به همین خاطر او از من خواسته تا اسب را به سلاخی ببرم و گوشت او را بین سگ های مزرعه تقسیم کنم تا لااقل به دردی بخورد

شیوانا لبخندی زد و گفت :

همچنین بخوانید:  ببر درنده از مجموعه داستان های شیوانا

اگر صاحب این مزرعه آدم های اطراف خود را فقط از پنجره سود دهی و منفعت نگاه می کند

پس حتما روزی فرا می رسد که به شخصی چون تو دیگر نیازی نخواهد داشت

آن روز شاید کارگران مزرعه بیشتر از اربابت به داد تو برسند

اگر کمی با آنها نرمی و ملاطفت به خرج دهی وقتی به روزگار این اسب بیفتی می توانی به لطف و کمک آنها امیدوار باشی.

همیشه از خود بپرس که از کجا معلوم اسب بعدی من نباشم!

در این صورت حتماً اخلاقت لطیف تر و جوانمردانه تر خواهد شد

داستان های شیوانا اسب پیر