داستان های شیوانا نقطه ضعف شکارچی جوانی نزد شیوانا آمد و به او گفت : در مدرسه ای که درس می خوانم  پسر ثروتمندی است که خود را خیلی زرنگ می داند و به واسطه ثروت پدرش مسولین مدرسه هم از او حمایت می کنند البته انکار نمی کنم که او فردی واقعا باهوش است […]

داستان های شیوانا نقطه ضعف شکارچی

داستان های شیوانا نقطه ضعف شکارچی

داستان های شیوانا نقطه ضعف شکارچی

جوانی نزد شیوانا آمد و به او گفت :

در مدرسه ای که درس می خوانم  پسر ثروتمندی است که خود را خیلی زرنگ می داند

و به واسطه ثروت پدرش مسولین مدرسه هم از او حمایت می کنند

البته انکار نمی کنم که او فردی واقعا باهوش است اما از این هوش خود برای بی آبرو کردن و خراب کردن بقیه بچه ها استفاده می کند

ما هم از او خیلی می ترسیم و مقابل او جرات حرف زدن نداریم

چون می دانیم هر چه بگويیم علیه ما روزی استفاده خواهد شد

او قلدر مدرسه شده است و همه به او باج می دهند تا کاری به کارشان نداشته باشد

درست مثل یک شکارچی شده که بقیه بچه ها طعمه او هستند

و او هر روز در کمین است تا نقطه ضعفی در ما مشاهده کند و از آن علیه ما استفاده كند

تحمل این اوضاع برای ما خیلی سخت شده و به همین خاطر نزد شما آمدم تا مرا راهنمایی کنید با او چه کنیم؟

داستان های شیوانا نقطه ضعف شکارچی

شیوانا با لبخند گفت :

نقطه ضعف شکارچی احساس شکارچی بودن اوست

به زبان ساده نقطه ضعف هر انسانی همان نقطه قوت اوست که اگر مواظب نباشد می تواند باعث شکستش شود

پسر جوان با تعجب گفت : چگونه از نقطه قوت فردی علیه خودش استفاده می شود؟

شیوانا گفت : با تقویت آن نقطه قوت تا حدی که جلوی عقل او را بگیرد

اگر کسی خود را فوق العاده باهوش و نابغه می داند و از این مسیر به دیگران لطمه می زند

هر نوع مقابله ای با او باعث قوی تر شدن او می شود

چون سعی می کند خود را مجهزتر و قویتر کند تا بتواند با رقبای جدید مقابله کند

اما اگر مخاطب او خودش را به ابلهی بزند و به گونه ای رفتار کند که او احساس کند زرنگی اش کفایت می کند

همچنین بخوانید:  داستان های شیوانا مزد چاه کن

ضمن اینکه دیگر به فکر تقویت نقطه قوت خود نمی افتد ضرورتی به تغییر روش خود نیز نمی بیند

و با همان روش و شیوه تکراری و قدیمی عمل می کند و در نتیجه قابل پیش بینی و کنترل می شود

داستان های شیوانا نقطه ضعف شکارچی

پسر جوان با لبخند گفت :

فکر کنم فهمیدم منظورتان چیست

روزی گنجشک مادری را دیدم که برای دور کردن ماری از لانه اش خود را جلوی مار به مریضی زد

و لنگان لنگان مار را آنقدر دنبال خودش کشاند تا به نزدیک مرد مزرعه داری رسید

و مزرعه دار مار مهاجم را از بین برد

شیوانا با لبخند گفت :

اما فراموش نکنید که این قاعده در مورد همه آدم ها از جمله خود شما هم صدق می کند

مواظب باشید این نقطه قوت جدیدی که یافتید به نقطه ضعفتان تبدیل نشود

داستان های شیوانا نقطه ضعف شکارچی