داستان های شیوانا چقدر خدا دارید ؟
داستان های شیوانا چقدر خدا دارید ؟

داستان های شیوانا چقدر خدا دارید ؟ زن و شوهری به مدسه شیوانا رفتند و تقاضای ملاقات با استاد را کردند زمانی که نزد شیوانا رفتند از شیوانا در مورد بد رفتاری فرزندانشان کمک خواستند مرد گفت : من و همسرم همیشه به خداوند معتقد بوده ای اماچهار فرزندم مسائل اخلاقی را رعایت نمی کنند […]

داستان های شیوانا چقدر خدا دارید ؟

داستان های شیوانا چقدر خدا دارید ؟

زن و شوهری به مدسه شیوانا رفتند و تقاضای ملاقات با استاد را کردند

زمانی که نزد شیوانا رفتند از شیوانا در مورد بد رفتاری فرزندانشان کمک خواستند

مرد گفت :

من و همسرم همیشه به خداوند معتقد بوده ای اماچهار فرزندم مسائل اخلاقی را رعایت نمی کنند و باعث آبرو ریزی برای خانواده می شوند

سوال من اینست چرا با وجود اینکه من و همسرم به خداوند اعتقاد داریم همچین مشکلی برایمان ایجاد شده است

شیوانا از آنها خواست شکل ساختمان خانه شان را برایش شرح دهند

مرد با تعجب پرسید :

این چه ربطی به این موضوع دارد ؟

وقتی سکوت شیوانا را دید  توضیح داد که حیاط بزرگی دارد و دیوارهایش کوتاه هستند .

ساختمان بزرگی در میانش قرار گرفته که داخلش اتاق هایی با پنجره های بزرگ دارد .

در کناره های حیاط هم حمام و دستشویی قرار گرفته است

شیوانا اینبار پرسید :

درون خان به این بزرگی چقدر خدا دارید ؟

اینبار زن از حرف شیوانا عصبی شد و گفت منظورتان چیست مگر در خانه می شود خدا داشت ؟!

شیوانا گفت بله می شود ! فقط اعتقاد داشتن به خدا کافی نیست

باید خدا را در کل زندگی پخش کرد و در هر بخش از زندگی سهم خدا را هم در نظر بگیریم .

برایم بگویید در هر اتاق چقدر جا برای خدا گذاشته اید ؟

آیا تابحال در منزل بزرگتان فقیران را راه داده اید ؟

آیا در آشپزخانه غذایی برای تهی دستان و مسافران در راه مانده پخته اید ؟

از پنجره های بزرگ اتاق هایتان کودکان یتیم و بدون لباس را دیده اید ؟

بروید و ببینید در خانه تان خدا را می یابید یا خیر !

اگر فرزندان شما به بیراه رفته اند نشان از این دارد که در منزلتان حضور خدا کمرنگ است .

اعتقادی را که مدعی آن هستید به صورت عملی در زندگی تان پخش کنید

همچنین بخوانید:  داستان های زیبای شیوانا مهاجرت

سپس خواهید دید که نه تنها فرزندانتان بلکه بسیاری از جوانان اطراف شما هم به راه راست هدایت خواهند شد

داستان های شیوانا چقدر خدا دارید ؟