دانستنی ها و خواندنی ها Did you know
دانستنی ها و خواندنی ها Did you know

دانستنی ها و خواندنی ها Did you know آیا میدانستید گریه وخنده از یک جای مغز ناشی میشوند و هر دو در حد تعادل در سلامت انسان موثرند دانستنی ها و خواندنی ها Did you know آیا میدانستید 50 ٪ از مردان و 10 ٪ از زنان جهان سیگارى هستند دانستنی ها و خواندنی ها Did […]

دانستنی ها و خواندنی ها Did you know

دانستنی ها و خواندنی ها Did you know

آیا میدانستید گریه وخنده از یک جای مغز ناشی میشوند و هر دو در حد تعادل در سلامت انسان موثرند

دانستنی ها و خواندنی ها Did you know

آیا میدانستید 50 ٪ از مردان و 10 ٪ از زنان جهان سیگارى هستند

دانستنی ها و خواندنی ها Did you know

آیا میدانستید پنگونها جوجه هاى خود را از روى صدایشان تشخیص میدهند

دانستنی ها و خواندنی ها Did you know

آیا میدانستید در حال حاضر بیش از 100 میلیون مین در 90 کشور جهان وجود دارد

دانستنی ها و خواندنی ها Did you know

آیا میدانستید بزرگترین عامل چربی خون کشیدن سیگار میباشد

دانستنی ها و خواندنی ها Did you know

آیا میدانستید در وسط روز در هر مترمربع از سطح زمین 6,000,000,000,000,000 ژول انرژی هدر میرود

دانستنی ها و خواندنی ها Did you know

آیا میدانستید این مقدار انرژی فقط در 1 ثانیه هدر میرود پس در چند ساعت چقدر است؟!!

دانستنی ها و خواندنی ها Did you know

آیا میدانستید اگر سفینه ی با استفاده از پاد ماده ساخته شود دارای سرعت نور خواهد شد

دانستنی ها و خواندنی ها Did you know

آیا میدانستید دانشمندان به نشانه‌هاي جديد احتمال انتقال حيات از فضا به زمين دست يافته‌اند

دانستنی ها و خواندنی ها Did you know

آیا میدانستید ختنه خطر آلودگی به hiv را کاهش می دهد

دانستنی ها و خواندنی ها Did you know

آیا میدانستید جرم زمین 21 بتوان 10*6.6 تن است

دانستنی ها و خواندنی ها Did you know

آیا میدانستید چگالی زمین نسبت به آب 5.5 میباشد (5.5 برابر از آب سنگین تر است)

دانستنی ها و خواندنی ها Did you know

آیا میدانستید بیشترین چگالی را در بین سیارات منظومه شمسی زمین دارا میباشد.

دانستنی ها و خواندنی ها Did you know

آیا میدانستید مغز ما هنگام بیداری از خواب مثل کامپیوتر بوت و برای انجام کارهای سنگین اماده میشود

همچنین بخوانید:  اس ام اس آیا می دانید Did You Know

دانستنی ها و خواندنی ها Did you know

آیا میدانستید جدیدا کشف شده است که داخل مغز ما یک سیستم عامل مافوق تصور وجود دارد

دانستنی ها و خواندنی ها Did you know