مهران غفوریان پدر شد + عکس های دخترش هانا
مهران غفوریان پدر شد + عکس های دخترش هانا

هانا دختر مهران غفوریان نمکستان : دختر مهران غفوریان به نام “هانا” صبح امروز متولد شد. سپند امیر سلیمانی لحظاتی پیش با انتشار پستی در صفحه ی شخصی خود خبر از تولد فرزند مهران غفوریان به نام هانا را داد. سپند امیر سلیمانی با انتشار این عکس نوشت : “بچه ها هانا غفوریان، هانا غفوریان بچه […]

هانا دختر مهران غفوریان

مهران غفوریان ، دختر مهران غفوریان ، مهران غفوریان پدر شد ، هانا دختر مهران غفوریان

نمکستاندختر مهران غفوریان به نام “هانا” صبح امروز متولد شد. سپند امیر سلیمانی لحظاتی پیش با انتشار پستی در صفحه ی شخصی خود خبر از تولد فرزند مهران غفوریان به نام هانا را داد.

سپند امیر سلیمانی با انتشار این عکس نوشت : “بچه ها هانا غفوریان، هانا غفوریان بچه ها” مجله نمکستان نیز به نوبه ی خود این اتفاق خوشایند را به مهران غفوریان تبریک عرض می نماید.

مهران غفوریان ، دختر مهران غفوریان ، مهران غفوریان پدر شد ، هانا دختر مهران غفوریان

مهران غفوریان پدر شد + عکس دخترش

منبع: نمکستان