چه کسی در دعواهای زناشویی مقصر است؟
چه کسی در دعواهای زناشویی مقصر است؟

چه کسی در دعوای بین زن و مرد مقصد است؟ نمکستان : پیدا کردن مقصر بعد از دعوا بین زوجین بسیار متداول است. و هرکدام تلاش می کنند که با نشان دادن و تکه بر نقاط ضعف طرف مقابلشان او را مقصر جلوه داده و از مشاور و یا دیگران بخواهند که بین آن ها […]

چه کسی در دعوای بین زن و مرد مقصد است؟

چه کسی در دعوای بین زن و مرد مقصد است؟

نمکستان : پیدا کردن مقصر بعد از دعوا بین زوجین بسیار متداول است. و هرکدام تلاش می کنند که با نشان دادن و تکه بر نقاط ضعف طرف مقابلشان او را مقصر جلوه داده و از مشاور و یا دیگران بخواهند که بین آن ها داوری و قضاوت کنند. در خانواده به دنبال مقصر گشتن اشتباه محض است و کاری بیهوه می باشد. چرا که خانواده به عنوان یک نظام و سیستم شناخته می شود و بروز هرگونه مشکل در این نظام شامل کل سیستم می شود.

عکس العمل های اعضای خانواد در رابطه باهم، مشکلات خانواده را به وجود می آورد. برای جبران کوتاهی های به وجود آمده در خانواده، همه باید تلاش خود را انجام دهند و در تغییر رفتار و روابط خود بکوشند. به طور مثال در خانواده ایی تنش هایی فراوان و جر و بحث های زیادی وجود دارد. فرزند خانواده که کودک است. برای جلب توجه والدین دست به شیطنت، شلوغی و رفتار های ناهنجار می زند، تا پدر و مادر را از  درگیری بین هم منحرف کرده و توجه آن ها به سمت خود جلب کند.

در این مورد رفع مشکل کل خانواده نیاز است نه صرفا کودک. زیرا کل سیستم خانواده معیوب بوده و در صورت برطرف نشدن مشکل بیشتر خواهد شد. در مثال بعدی می توان به زوجی اشاره کرد که روز به روز زمان از هم فاصله می گیرند. شوهر بیشتر وقت خود را با پدر و مادر خود صرف می کند و خانم این واستگی همسرش را مورد تمسخر قرار داده و دعوا به وجود می آید.

از طرف دیگر خانم مشکلات زناشوئی خود را برای مادرش بازگو کرده و در این شرایط شوهر نیز به محیط خانواده واسته شده و در آنجا آرامش را پیدا می کند. در اینگونه مشکلات تغییر رفتار یک زوج بر زوج دیگر اثر گذاشته و موجب بروز مشکل در خانواده می شود. در ارتباط بین زن و شوهر باید صمیمت وجود داشته باشد. این صمیمیت باعث می شود شوهر آرامش را درون خانواده خودو نزد همسرش پیدا کرده و فضای عاطفی مناسب در خانواده ایجاد شود. هر گونه تغییر در رفتار یک خانواده برای بهتر شدن و بازسازی آن به زمان نیاز دارد.

همچنین بخوانید:  اگر نا آرامید این کار ها را انجام دهید

در دعواهای زناشویی مقصر کیست؟

در دعواهای زناشویی مقصر کیست؟

منبع : نمکستان