دل نوشته برای خدا مهربانا جان مرا آن گونه آرام كن تا آنجا كه بي مهري است عشق بورزم آنجا كه تقصير وكوتاهي است ببخشايم وآنجا كه نوميدي است به نور اميد زنده نگهدارم پس مرا ايماني عطا فرما كه ترديدها را با يقين استوار گردانم و اندوه را با شادماني تباه سازم كه اين […]

دل نوشته برای خدا

دل نوشته برای خدا

دل نوشته برای خدا

مهربانا

جان مرا آن گونه آرام كن تا آنجا كه بي مهري است

عشق بورزم آنجا كه تقصير وكوتاهي است ببخشايم وآنجا كه نوميدي است به نور اميد زنده نگهدارم

پس مرا ايماني عطا فرما كه ترديدها را با يقين استوار گردانم و اندوه را با شادماني تباه سازم

كه اين است زندگي شكيبايان مصلحت

دل نوشته برای خدا

خدا جون منم دل دارم …  ببین گرفته …

خودت نظری کن خدای مهربونم

تو گفتی هیچی به اندازه اشک چشم بنده گناهکار و پشیمونم برام ارزش نداره

خدایا به همین اشک هام قسمت می دم کمکم کنی و پر رویی منو ببخشی

منو ببخش که اینجوری باهات حرف می زنم به خودت قسم قصد جسارت ندارم

تو خودت با مهربونیات منو پُر رو کردی

خدایا تنهام نذار و دستم رو بگیر

خدایا منو حتی برای یه لحظه رها نکن

دل نوشته برای خدا

سلام ای مهربان پرودگار پاک بی همتا

خدایا جز تو آیا مهربانی هست؟

گرچه پیمان خود را با تو بشکستم

نمی شد باورم اما چه زیبا باز من را سوی خود خواندی

عزیزا من گمان کردم که دیگر راه برگشتی برایم نیست

خداوندا مرا البته می بخشی

گمان کردم به جرم غفلت از تو مرا راندی و در را پشت سر بستی

حبیبا باورش سخت است

اما تو مرا اینک برای آشتی خواندی ؟

به پاس آشتی با تو اینک

من خدایا عهد می بندم

از این پس بی شکایت دوستت خواهم داشت

دل نوشته برای خدا