دل نوشته زیبا و عاشقانه کاش
دل نوشته زیبا و عاشقانه کاش

دل نوشته زیبا و عاشقانه کاش کاش … کاش این کاش ها نبود دیروز بود ،  باز از آسمان دلم باران بارید بی آنکه تو ببینی زندگی زیباست بی من ؟ می توانستی یه رنگ بودن را تا آخر قصه ادامه دار کنی ولی … ولی این نخواستن های تو بود و بس … دل […]

دل نوشته زیبا و عاشقانه کاش

دل نوشته زیبا و عاشقانه کاش

کاش …

کاش این کاش ها نبود

دیروز بود ،  باز از آسمان دلم باران بارید بی آنکه تو ببینی

زندگی زیباست بی من ؟

می توانستی یه رنگ بودن را تا آخر قصه ادامه دار کنی

ولی …

ولی این نخواستن های تو بود و بس …

دل نوشته زیبا و عاشقانه کاش

چیزهای تازه ای یاد گرفتم

دیگر نوشته هایم را در دفترچه خاطرات تنهاییم نمی نویسم

یه دل شکسته بهم گفت تو قلبت بنویس تا همیشه بتونی بخونیشون

در عین سادگی چقدر زیبا بود حرفش

اما هیچ زیبایی به بودن تو در کنارم نمی رسید …

چقدر نا به هنگام پر کشیدی …

دل نوشته زیبا و عاشقانه کاش