سری جدید دوبیتی های عاشقانه و رمانتیک بابا طاهر
سری جدید دوبیتی های عاشقانه و رمانتیک بابا طاهر

سری جدید دوبیتی های عاشقانه و رمانتیک بابا طاهر غریبی بس مرا دلگیر دارد فلک بر گردنم زنجیر دارد فلک از گردنم زنجیر بردار که غربت خاک دامنگیر دارد دوبیتی های احساسی و رمانتیک بابا طاهر هر آن دلبر که چشم مست دیره هزاران دل چو ما پا بست دیره میان عاشقان آن ماه سیما […]

سری جدید دوبیتی های عاشقانه و رمانتیک بابا طاهر

سری جدید دوبیتی های عاشقانه و رمانتیک بابا طاهر

غریبی بس مرا دلگیر دارد

فلک بر گردنم زنجیر دارد

فلک از گردنم زنجیر بردار

که غربت خاک دامنگیر دارد

دوبیتی های احساسی و رمانتیک بابا طاهر

هر آن دلبر که چشم مست دیره

هزاران دل چو ما پا بست دیره

میان عاشقان آن ماه سیما

چو شعر مو بلند و پست دیره

دوبیتی های احساسی و رمانتیک بابا طاهر

قضا رمزی زچشمان خمارش

قدر سری ز زلف مشگبارش

مه و مهر آیتی ز آنروی زیبا

نکویان جهان آئینه دارش

دوبیتی های احساسی و رمانتیک بابا طاهر

شبی کان نازنینم در بر آیو

گذشته عمرم از نو بر سر آیو

همه شو دیده‌ی مو تا سحرگاه

بره باشد که یارم از در آیو

دوبیتی های احساسی و رمانتیک بابا طاهر

دلا راهت پر از خار و خسک بی

گذرگاه تو بر اوج فلک بی

شب تار و بیابان دور منزل

خوشا آنکس که بارش کمترک بی

دوبیتی های احساسی و رمانتیک بابا طاهر

دلی چون مو بغم اندوته ای نی

زری چون جان مو در بوته‌ای نی

بجز شمعم ببالین همدمی نه

که یار سوته دل جز سوته‌ای نی

دوبیتی های احساسی و رمانتیک بابا طاهر

شبم از روز و روز از شو بتر بی

دل آشفته‌ام زیر و زبر بی

شو و روز از فراقت ناله‌ی مو

چو آه سوته جانان پر شرر بی

دوبیتی های احساسی و رمانتیک بابا طاهر

خور آئین چهره‌ات افروته‌ تر بی

بجانم تیر عشقت دوته‌تر بی

چرا خال رخت دونی سیاهه

هر آن نزدیک خور بی سوته‌تر بی

دوبیتی های احساسی و رمانتیک بابا طاهر

غم و درد دل مو بی حسابه

خدا دونه دل از هجرت کبابه

بنازم دست و بازوی ته صیاد

بکش مرغ دلم بالله ثوابه

دوبیتی های احساسی و رمانتیک بابا طاهر

بی تو تلواسه دیرم ای نکویار

زهر در کاسه دیرم ای نکویار

همچنین بخوانید:  شعرهای کوتاه و ناب باباطاهر همدانی

میم خون گریه ساقی ناله مطرب

مصاحب این سه دیرم ای نکویار

دوبیتی های احساسی و رمانتیک بابا طاهر

اگر دستم رسد بر چرخ گردون

از او پرسم که این چین است و آن چون

یکی را می دهی صد ناز و نعمت

یکی را نان جو آلوده در خون

سری جدید دوبیتی های عاشقانه و رمانتیک بابا طاهر