دوبیتی های بابا طاهر
دوبیتی های بابا طاهر

دوبیتی های بابا طاهر غم عشق تو مادر زاد دیرم نه از آموزش استاد دیرم بدان شادم که از یمن غم تو خراب آباد دل آباد دیرم دوبیتی های بابا طاهر الهی سوز عشقت بیشتر کن دل ریشم ز دردت ریشتر کن ازین غم گر دمی فارغ نشینم بجانم صد هزاران نیشتر کن دوبیتی های […]

دوبیتی های بابا طاهر

دوبیتی های بابا طاهر

غم عشق تو مادر زاد دیرم

نه از آموزش استاد دیرم

بدان شادم که از یمن غم تو

خراب آباد دل آباد دیرم

دوبیتی های بابا طاهر

الهی سوز عشقت بیشتر کن

دل ریشم ز دردت ریشتر کن

ازین غم گر دمی فارغ نشینم

بجانم صد هزاران نیشتر کن

دوبیتی های بابا طاهر

غمم بی حد و دردم بی شماره

فغان کاین درد مو درمان نداره

خداوندا ندونه ناصح مو

که فریاد دلم بی‌اختیاره

دوبیتی های بابا طاهر

عزیزان از غم و درد جدایی

به چشمانم نمانده روشنایی

بدرد غربت و هجرم گرفتار

نه یار و همدمی نه آشنایی

دوبیتی های بابا طاهر

نصیب کس مبو درد دل مو

که بسیاره غم بی‌حاصل مو

کسی بو از غم و دردم خبردار

که دارد مشکلی چون مشکل مو

دوبیتی های بابا طاهر

به لامردم مکان دلبرم بی

سخن های خوشش تاج سرم بی

اگر شاهم ببخشد ملک شیراز

همان بهتر که دلبر در برم بی

دوبیتی های بابا طاهر

دلی دیرم خریدار محبت

کز او گرم است بازار محبت

لباسی دوختم بر قامت دل

زپود محنت و تار محبت

دوبیتی های بابا طاهر

خوشا آنانکه تن از جان ندانند

تن و جانی بجز جانان ندانند

بدردش خو گرند سالان و ماهان

بدرد خویشتن درمان ندانند

دوبیتی های بابا طاهر

دل مو بیتو زار و بی قراره

بجز آزار مو کاری نداره

زند دستان بسر چون طفل بدخو

بدرد هجرت اینش روزگاره

دوبیتی های بابا طاهر

بوره بلبل بنالیم از سر سوز

بوره آه سحر از مو بیاموز

تو از بهر گلی ده روز نالی

مو از بهر دل‌آرامم شو و روز

دوبیتی های بابا طاهر

خداوندا بفریاد دلم رس

تو یار بیکسان مو مانده بیکس

همه گویند طاهر کس نداره

خدا یار مو چه حاجت کس

دوبیتی های بابا طاهر

دلی دیرم ولی دیوانه و دنگ

ز دستم شیشه‌ی ناموس بر سنگ

همچنین بخوانید:  مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر

ازین دیوانگی روزی برآیم

که در دامان دلبر برزنم چنگ

دوبیتی های بابا طاهر

همه عالم پر از کرد چه سازم

چو مو دل ها پر از درد چه سازم

بکشتم سنبلی دامان الوند

همواز طالعم زرد چه سازم

دوبیتی های بابا طاهر