زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی
زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی

زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی مو احوالم خرابه گر تو جویی جگر بندم کبابه گر تو جویی ته که رفتی و یار نو گرفتی قیامت هم حسابه گر تو جویی زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی زخور این چهره‌ات افروته‌تر بی تیر عشقت بجانم روته‌تر بی مرا اختر بود خال سیاهت ز […]

زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی

زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی

مو احوالم خرابه گر تو جویی

جگر بندم کبابه گر تو جویی

ته که رفتی و یار نو گرفتی

قیامت هم حسابه گر تو جویی

زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی

زخور این چهره‌ات افروته‌تر بی

تیر عشقت بجانم روته‌تر بی

مرا اختر بود خال سیاهت

ز مو یارا که اختر سوته‌تر بی

زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی

مرا دیوانه و شیدا ته دیری

مرا سرگشته و رسوا ته دیری

نمی دونم دلم دارد کجا جای

همی دونم که دردی جا ته دیری

زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی

زدست عشق هر شو حالم این بی

سریرم خشت و بالینم زمین بی

خوشم این بی که موته دوست دیرم

هر آن ته دوست داره حالش این بی

زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی

عزیزون از غم و درد جدایی

به چشمونم نمانده روشنایی

گرفتارم بدام غربت و درد

نه یار و همدمی نه آشنایی

زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی

ته که خورشید اوج دل ربایی

چنین بیرحم و سنگین دل چرایی

به اول آن همه مهر و محبت

به آخر راه و رسم بی وفایی

زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی

خوشا آنان نه سر دارند نه سامان

نشینن هر دو پا پیچن به دامان

شو و روزان صبوری پیش گیرن

بیاد روی دلداران مدامان

زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی

بعالم کس مبادا چون من آئین

مو آئین کس مبو در دین و آئین

هر آنکو حال موش باور نمی بو

مو آئین بی مو آئین بی مو آئین

زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی

بوره ای دل بوره باری بشیمان

مکه کاری کز آن گردی پشیمان

یه دو روزی بناکامی سرآریم

باشه روزی که گل چینیم بدامان

زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی

دلم از دست ته نالانه نالان

اندرون دلم خون کشته پالان

همچنین بخوانید:  بهترین دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر همدانی

هزاران قول با ما بیش کردی

همه قولان ته بالان بالان

زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی

ته سر ورزان مو سودای ته ورزان

گریبان بلرزان وا ته لرزان

کفن در کردنم صحرای محشر

هران وینان احوال ته پرسان

زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی

ز یاد خود بیا پروا کریمان

ازو کو التجا وا که بریمان

کیه این تاب داره تا مو دارم

نداره تاب این سام نریمان

زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی

بوره منت بریم ما از کریمان

بکشیم دست از خوان لیمان

کریمان دست در خوان کریمی

که بر خوانش نظر دارند کریمان

زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی