کارگردان ۲۵ ساله زن ایرانی‌-آمریکایی برنده جایزه اسکار شد
کارگردان ۲۵ ساله زن ایرانی‌-آمریکایی برنده جایزه اسکار شد

رایکا زهتابچی کارگردان زن ایرانی‌ آمریکایی ایرنا: رایکا زهتابچی برای ساخت فیلم مستند “نقطه. پایان جمله” که درباره مسائل اجتماعی مرتبط با مسائل بهداشت زنان در هند است، برنده جایزه اسکار فیلم مستند شد. این کارگردان ۲۵ ساله در سخنرانی خود گفت: نمی توانم باور کنم که فیلمی درباره مسائل بهداشتی زنان برنده اسکار شده است. […]

رایکا زهتابچی کارگردان زن ایرانی‌ آمریکایی

رایکا زهتابچی

ایرنا: رایکا زهتابچی برای ساخت فیلم مستند “نقطه. پایان جمله” که درباره مسائل اجتماعی مرتبط با مسائل بهداشت زنان در هند است، برنده جایزه اسکار فیلم مستند شد. این کارگردان ۲۵ ساله در سخنرانی خود گفت: نمی توانم باور کنم که فیلمی درباره مسائل بهداشتی زنان برنده اسکار شده است.

این فیلم مستند ۲۵ دقیقه ای درباره مسائل فرهنگی مرتبط با مسائل بهداشتی زنان در یک روستای هند است که بسیاری از زنان به لوازم بهداشتی دسترسی ندارند. در این روستا دختران به علت شرم ناشی از این مساله مدرسه را ترک می کنند.

زهتابچی برای ساخت این فیلم دو بار در سال ۲۰۱۷ به کشور هند سفر کرده است و این درحالی بود که تنها یک سال از فارغ التحصیل شدن او از دانشکده هنرهای سینمایی جنوب کالیفرنیا گذشته بود. این کارگردان ایرانی – آمریکایی درباره هدف ساخت این فیلم گفته که لازم است مشکلات و محرومیت های زنان در سراسر جهان پر رنگ شود.