رکوردهای گینس اولین منشور حقوق بشر
رکوردهای گینس اولین منشور حقوق بشر

رکوردهای گینس اولین منشور حقوق بشر استوانه ای که در تصویر زیر مشاهده می نمایید یک استوانه سفالیست که در تاریخ هزار و هشتصد و هفتاد و هشت ( 1878 )  میلادی در پی جستجوهای مکرر در منطقه ی باستانی و متمدن بابل کشف شد در استوانه ی سفالی کوروش کبیر رفتار خود را با […]

رکوردهای گینس اولین منشور حقوق بشر

رکوردهای گینس اولین منشور حقوق بشر

استوانه ای که در تصویر زیر مشاهده می نمایید یک استوانه سفالیست که در تاریخ هزار و هشتصد و هفتاد و هشت ( 1878 )  میلادی در پی جستجوهای مکرر در منطقه ی باستانی و متمدن بابل کشف شد

در استوانه ی سفالی کوروش کبیر رفتار خود را با اهالی بابل پس از شکست بابلیان توسط امپراطوری ایران شرح داده‌ است

این سند به عنوان اولین منشور حقوق بشر شناخته می شود

رکوردهای گینس اولین منشور حقوق بشر

رکوردهای گینس اولین منشور حقوق بشر

و در سال ( ۱۹۷۱ ) میلادی سازمان ملل آن را به تمامی زبان های رسمی سازمان منتشر کرد

نمونه بدلی این استوانه ی سفالی در مقر اصلی سازمان ملل در شهر نیویورک‌ نگهداری می‌شود

کوروش کبیر همچنین معروف به کوروش دوم اولین شاه و بنیان‌گذار دودمان شاهنشاهی هخامنشی است

معروفیت کوروش شاه به‌ دلایل زیر است :

  • بخشندگی‌
  • بنیان گذاشتن حقوق بشر
  • پایه‌گذاری نخستین امپراتوری چند ملیتی و بزرگ جهان
  • آزاد کردن برده‌ها
  • احترام به دین‌ها و کیش‌های گوناگون
  • گسترش تمدن و …

رکوردهای گینس اولین منشور حقوق بشر