رکوردهای گینس بزرگترین تخم پرندگان در جهان
رکوردهای گینس بزرگترین تخم پرندگان در جهان

رکوردهای گینس بزرگترین تخم پرندگان در جهان بزرگ ترین تخم پرندگان در رکوردهای وزنی توسط یک شتر مرغ سوئدی به نام ( Struthio camelus ) در یک مزرعه ی پرورش شتر مرغ گذاشته شده است وزن این تخم شتر مرغ برابرست با 2.589 کیلوگرم صاحب و پرورش دهنده ی این شتر مرغ غول پیکر پیر […]

رکوردهای گینس بزرگترین تخم پرندگان در جهان

رکوردهای گینس بزرگترین تخم پرندگان در جهان

بزرگ ترین تخم پرندگان در رکوردهای وزنی

توسط یک شتر مرغ سوئدی به نام ( Struthio camelus ) در یک مزرعه ی پرورش شتر مرغ گذاشته شده است

وزن این تخم شتر مرغ برابرست با 2.589 کیلوگرم

صاحب و پرورش دهنده ی این شتر مرغ غول پیکر پیر مردیست به نام ( Sahlin Kerstin )

این رکورد جالب در شهر ( Borlänge ) سوئد گرفته شده است

گفتنیست که این رکورد در تاریخ  17 مه 2008 به جمع رکوردهای گینس پیوست

این مطلب توسط تیم سایت تفریحی نمکستان از انگلیسی به فارسی برگردان شده است

رکوردهای گینس بزرگترین تخم پرندگان در جهان

رکوردهای گینس بزرگترین تخم پرندگان در جهان