رکوردهای گینس سنگین ترین لیموزین جهان
رکوردهای گینس سنگین ترین لیموزین جهان

رکوردهای گینس سنگین ترین لیموزین جهان وزن سنگین ترین لیموزین جهان بیش از 22 تن می باشد طول آن بیشتر از 21 متر و ارتفاعش نیز بیش از 4 متر می باشد شروع ساخت این غول زیبا در سوم سپتامبر 2004 توسط مایکل ماچادو و برات ایلمو در ایالت کالیفرنیا ی امریکا اغاز گردید این […]

رکوردهای گینس سنگین ترین لیموزین جهان

رکوردهای گینس سنگین ترین لیموزین جهان

وزن سنگین ترین لیموزین جهان بیش از 22 تن می باشد

طول آن بیشتر از 21 متر و ارتفاعش نیز بیش از 4 متر می باشد

شروع ساخت این غول زیبا در سوم سپتامبر 2004 توسط مایکل ماچادو و برات ایلمو در ایالت کالیفرنیا ی امریکا اغاز گردید

رکوردهای گینس سنگین ترین لیموزین جهان

رکوردهای گینس سنگین ترین لیموزین جهان

این لیموزین محتوی سه سالن بزرگ و جداگانه است

و گنجایش 40 مسافر میهمان به اضافه ی 4 خدمتکار را دارا می باشد

دکور داخلی آن توسط برادران آلمن طراحی و اجرا گردید و نامش را سوار نیمه شب نهاده اند

این لیموزین زیبا بر روی اتومبیل پولمن راه آهن جاسازی شده است

رکوردهای گینس سنگین ترین لیموزین جهان