رکوردهای گینس سنگین ترین موتور سیکلت
رکوردهای گینس سنگین ترین موتور سیکلت

رکوردهای گینس سنگین ترین موتور سیکلت سنگین ترین موتور سیکلت ساخته شده بدست بشر ! این موتور سیکلت بزرگ و وحشتناک یا بهتر است بگوییم غول آهنی وزنی معادل با 4.749 تن را د ارا می باشد کار طراحی و ساخت این موتور سیکلت سنگین وزن که با نام هارزر اسچیمده معروف است توسط دو […]

رکوردهای گینس سنگین ترین موتور سیکلت

رکوردهای گینس سنگین ترین موتور سیکلت

سنگین ترین موتور سیکلت ساخته شده بدست بشر !

این موتور سیکلت بزرگ و وحشتناک یا بهتر است بگوییم غول آهنی وزنی معادل با 4.749 تن را د ارا می باشد

کار طراحی و ساخت این موتور سیکلت سنگین وزن که با نام هارزر اسچیمده معروف است

توسط دو آلمانی تبار با نام های وبلفرد نوبل و تیلو انجام گرید

قابل توجه می باشد که کار ساخت این غول آهنی از تاریخ 23 نوامبر 2007  شروع گردیده است !

رکوردهای گینس سنگین ترین موتور سیکلت

رکوردهای گینس سنگین ترین موتور سیکلت