رکوردهای گینس طولانی ترین نقاشی خیابانی
رکوردهای گینس طولانی ترین نقاشی خیابانی

رکوردهای گینس طولانی ترین نقاشی خیابانی طولانی ترین نقاشی سه بعدی خیابانی به طول 106 متر و 36 سانتی متر توسط دو اکراینی  با نام های Joe Hill of 3D Joe  و  Max طراحی و اجرا گردیده است پرده برداری از این اثر زیبا و خیره کننده در غرب اسکله هند و انگلستان در تاریخ […]

رکوردهای گینس طولانی ترین نقاشی خیابانی

رکوردهای گینس طولانی ترین نقاشی خیابانی

طولانی ترین نقاشی سه بعدی خیابانی به طول 106 متر و 36 سانتی متر توسط دو اکراینی  با نام های Joe Hill of 3D Joe  و  Max طراحی و اجرا گردیده است

رکوردهای گینس طولانی ترین نقاشی خیابانی

پرده برداری از این اثر زیبا و خیره کننده در غرب اسکله هند و انگلستان در تاریخ 17 نوامبر 2011 روز جهانی جشن گینس انجام شد

رکوردهای گینس طولانی ترین نقاشی خیابانی