زود رنجی تان را خودتان درمان کنید!
زود رنجی تان را خودتان درمان کنید!

درمان زود رنجی توسط خود نمکستان : حتما برای شما هم پیش آمده که خودتان و یا افرادی دورو برتان باشند که بسیار حساس و زود رنج هستند. این مسئله باعث آزار خود شخص و اطرافیانش خواهد شد. ما در ادامه ی این مطلب ما به شما یک سری مهارت ها که به کمک آن […]

درمان زود رنجی توسط خود

زود رنجی تان را خودتان درمان کنید!

نمکستان : حتما برای شما هم پیش آمده که خودتان و یا افرادی دورو برتان باشند که بسیار حساس و زود رنج هستند. این مسئله باعث آزار خود شخص و اطرافیانش خواهد شد. ما در ادامه ی این مطلب ما به شما یک سری مهارت ها که به کمک آن ها میتوانید زود رنجی تان را بر طرف کنید، آموزش خواهیم داد :

کشف منبع ناراحتی :

شما ابتدا باید بدانید که چه چیزی باعث رنجیدن شما شده است. توجه کنید که بسیاری از مسائلی که به نظر شما پیچیده هستند و سبب رنجش شما میشوند، بسیار ساده میباشند. بنابراینسعی کنید با آرامش مسئله را بررسی نمایید.

اعتماد به نفس پایین و حساسیت بیش از حد :

حساسیت بیش از حد همیشه به اعتماد به نفس اشخاص نیز بستگی دارد. معمولا اشخاصی که در ذهن خود، خودشان را دست پایین میگیرند و برای خودشان ارزش قائل نیستند، توانایی تحمل حرف ها و نظرات دیگران را ندارند و زود رنج و حساس هستند.

پذیرفتن :

بپذیرید که مسائل بی اهمیت شما را ناراحت میکنند. در صورت پذیرفتن این امر، متوجه خواهید شد که بیشتر مسائلی که باعث رنجش شما شده اند آنقدر ها هم مهم نبوده و دیدتان را نسبت به آن ها عوض خواهید کرد.

دیدتان را وسیع کنید :

وقتی چیزی شما را اذیت میکند و میرنجاند، سعی کنید به صورت کلی به آن قضیه نگاه کنید. به داشته هایتان و چیزهایی که باعث خوشحالیتان در زندگی شده است فکر نمایید.

انرژی های منفی را از اطرافتان دور کنید :

وقتی که زود رنجید، بسیار حساس میشوید و تحریک پذیر. همین امر سبب میشود که توانایی برقراری ارتباط با اکثر اطرافیانتان را نداشته باشید. برای تخلیه هیجانات و کاهش عصبانیت و تخلیه ی انرژی منفی سعی کنید از محل مورد نظر دور شوید.

کناره گیری نکنید :

بعضی ها هستند که برای درمان زود رنجی و تسکین خود سعی میکنند که از جمع دوری کنند تا نه حرف کسی آن ها را ناراحت کند و نه خودشان موجب رنجش کسی شوند. اما غافلند از اینکه این موضوع حساسیت پذیری آن ها را بیشتر کرده و درمان مناسبی برای آن ها نخواهد بود.

همچنین بخوانید:  این عادت ها باعث آزار اطرافیانتان و قطع ارتباط با شما می شود

زود رنجی تان را خودتان درمان کنید!

زود رنجی تان را خودتان درمان کنید!

منبع : نمکستان