سخنان بزرگان جهان | سخنان بزرگان
سخنان بزرگان جهان | سخنان بزرگان

سخنان بزرگان جهان | سخنان بزرگان ژان پل ساتر نبوغ جوهر تفکر است سخنان بزرگان جهان | سخنان بزرگان اُرد بزرگ اندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد ناتوان و بیمار است سخنان بزرگان جهان | سخنان بزرگان سروانتس آنکه ثروت خود را باخت زیاد باخته است ولی آنکه شهامت […]

سخنان بزرگان جهان | سخنان بزرگان

سخنان بزرگان جهان | سخنان بزرگان

ژان پل ساتر

نبوغ جوهر تفکر است

سخنان بزرگان جهان | سخنان بزرگان

اُرد بزرگ

اندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد ناتوان و بیمار است

سخنان بزرگان جهان | سخنان بزرگان

سروانتس

آنکه ثروت خود را باخت زیاد باخته است

ولی آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است

سخنان بزرگان جهان | سخنان بزرگان

بردروم ریپورتس

مدام برای انجام وظایف و کارهای اصلی خود وقت ایجاد کنید

هر روز برای انجام کارهای فردا برنامه ریزی کنید

چند کار کوچک را که باید حتما انجام شوند همان اول صبح انجام دهید

سپس بلافاصله به سراغ وظایف اصلی و مهم بروید و کار را تا به اتمام رساندن آنها ادامه دهید

سخنان بزرگان جهان | سخنان بزرگان

اُرد بزرگ

آنکه پیاپی سخنتان را می برد

دلخوش به شنیدن سخن شما نیست

سخنان بزرگان جهان | سخنان بزرگان

بزرگمهر

دیو کین و دیو سخن چینی گزنده است

سخن چین هرگز جز به دروغ لب نمی گشاید

گفتارش همیشه بی فروغ است

دو روی و سخن چین از مهر یزدان بی بهره اند و از او در هراسند

سخنان بزرگان جهان | سخنان بزرگان

جبران خلیل جبران

تاسف ابرسیاهی است که آسمان ذهن آدمی را تیره می سازد در حالی که تاثیر جرائم را محو نمی کند

سخنان بزرگان جهان | سخنان بزرگان

یحیی برمکی

اندیشه دریایی است که مروارید آن فلسفه و فرزانگی است

سخنان بزرگان جهان | سخنان بزرگان

اُرد بزرگ

هنگامی که می خواهی وظیفه و بایسته خویش را انجام دهی از کسی فرمان نگیر

سخنان بزرگان جهان | سخنان بزرگان

ونيسنت لمباردي

اینکه زمين بخوريد مهم نیست

مهم دوباره برخاستن است

سخنان بزرگان جهان | سخنان بزرگان

اُرد بزرگ

همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه ای به گستره و پهنای کوهستان داشته باشی

سخنان بزرگان جهان | سخنان بزرگان

شوپنهاور

اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم

همچنین بخوانید:  اس ام اس های جدید فلسفی و مفهومی ۲۰۱۹

روزی می رسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می شوبم

سخنان بزرگان جهان | سخنان بزرگان

وير

زندگي از سه جزء تشكيل شده است

آنچه بوده ، آنچه هست و آنچه خواهد بود

بيایيد تا از گذشته براي حال استفاده كنيم و در حال چنان زندگي كنيم كه زندگي آينده بهتر باشد

شكل دادن به زندگي وظيفه خودمان است

سخنان بزرگان جهان | سخنان بزرگان

اُرد بزرگ

برای رسیدن به کامیابی نباید از شکست های پیشین خیلی ساده بگذرید

شناخت موشکافانه آنها  پیشرفت شما را در پی خواهد داشت

سخنان بزرگان جهان | سخنان بزرگان

والت ديسني

غير ممكن ها را انجام دادن نوعي لذت است

سخنان بزرگان جهان | سخنان بزرگان

جبران خلیل جبران

به روزگار شیرین رفاقت سفره ی خنده بگسترید و نان شادمانی قسمت کنید

به شبنم این بهانه های کوچک است که در دل  سپیده می دمد و جان تازه می شود

سخنان بزرگان جهان | سخنان بزرگان

شوپنهاور

هنرها تنها تقلید محض واقعیت خارجی نیستند

و اگر برخی آثار هنری چنین بودند در حقیقت در برابر رسالت عالی خود کاذب می نمودند

سخنان بزرگان جهان | سخنان بزرگان

اُرد بزرگ

پیران فریبکار آتش زندگی جوانانند

سخنان بزرگان جهان | سخنان بزرگان