سری جدید اس ام اس های فلسفی و سخنان بزرگان
سری جدید اس ام اس های فلسفی و سخنان بزرگان

سری جدید اس ام اس های فلسفی و سخنان بزرگان ویلیام ماتیوس نخستین قانون موفقیت تمرکز است یعنی همه نیروهای خود را روی یک نقطه متمرکز کنید مستقیما به سراغ همان بروید و به چپ و راست منحرف نشوید سری جدید اس ام اس های فلسفی و سخنان بزرگان ارد بزرگ خموشی در برابر بدگویی […]

سری جدید اس ام اس های فلسفی و سخنان بزرگان

سری جدید اس ام اس های فلسفی و سخنان بزرگان

ویلیام ماتیوس

نخستین قانون موفقیت تمرکز است

یعنی همه نیروهای خود را روی یک نقطه متمرکز کنید

مستقیما به سراغ همان بروید و به چپ و راست منحرف نشوید

سری جدید اس ام اس های فلسفی و سخنان بزرگان

ارد بزرگ

خموشی در برابر بدگویی از دوستان گونه ای دشمنی است

سری جدید اس ام اس های فلسفی و سخنان بزرگان

جبران خلیل جبران

حاشا که آواز آزادی از پس میله و زنجیر به گوش تواند رسید و از گلوگاه مرغان اسیر

سری جدید اس ام اس های فلسفی و سخنان بزرگان

بزرگمهر

برترین دانش ها یزدان پرستی است

سری جدید اس ام اس های فلسفی و سخنان بزرگان

پل نرولا

دوست بجای چتریست که باید روزهای بارانی همراه شما باشد

سری جدید اس ام اس های فلسفی و سخنان بزرگان

پول شرر

یگانه راه برای افزودن خوشبختی بر روی زمین آن است که تقسیمش کنیم

سری جدید اس ام اس های فلسفی و سخنان بزرگان

شوپنهاور

هر جدایی یک نوع مرگ است و هر ملاقات یک نوع رستاخیز

سری جدید اس ام اس های فلسفی و سخنان بزرگان

پاتریک هانری

مرد بزرگ تنها به خود وابسته است

و جز از خود از هیچکس چیزی طلب نمی کند ولی مردان کوچک از دیگران توقع دارند

سری جدید اس ام اس های فلسفی و سخنان بزرگان

آبراهام لينكلن

مصمم شويد كه كارى بايد صورت گيرد سپس راه انجام آن را خواهيد يافت

سری جدید اس ام اس های فلسفی و سخنان بزرگان

بزرگمهر

اگر خرسند و رضا باشی زندگی به دلخواه می سپاری

سری جدید اس ام اس های فلسفی و سخنان بزرگان

پوشه

به انسان تندرستی و ثروت بدهید

او هر دو را در جستجوی سعادت از دست خواهد داد

سری جدید اس ام اس های فلسفی و سخنان بزرگان

اُرد بزرگ

هیچ دوستی بهتر از تنهایی برای اهل اندیشه نیست

همچنین بخوانید:  مجموعه اس ام اس های فلسفی جالب

سری جدید اس ام اس های فلسفی و سخنان بزرگان

پوشه

آنکس که زورمند و قوی است

می تواند با مشت توانای خود دهان ضعیفی را در هم بشکند

در حالیکه باید بداند که مشت درشت تری هم در آستین قویتری پنهان است

سری جدید اس ام اس های فلسفی و سخنان بزرگان

اُرد بزرگ

بزرگواری ، بی مهر و دوستی بدست نمی آید

سری جدید اس ام اس های فلسفی و سخنان بزرگان

پوپ

وضع و حال مردمان تنگ فکر به وضع و حال بطری های تنگ دهن می ماند

هرچه کمتر در خود داشته باشند با سر و صدای بیشتری آن را به خارج می ریزند

سری جدید اس ام اس های فلسفی و سخنان بزرگان