سگ متفاوت را پیدا کنید+ پاسخ
سگ متفاوت را پیدا کنید+ پاسخ

اگر می خواهید میزان دقت و تیزبینی چشمانتان را امتحان کنید سگ غمگین متفاوت را پیدا کنید.

با این چالش شما می‌توانید ذهن خود را ورزش دهید و میزان دقت خود را مشخص کنید. برای رسیدن به راه حل، باید از ذهن خلاقتان استفاده کنید، زیرا نمی‌توانید پاسخ درست را براحتی پیدا کنید.

پاسخ در انتهای صفحه:

.

.

.

به رنگ گوش سگ دقت کنید!

منبع: طلا