توضیحات افسانه پاکرو در رابطه با سیگار کشیدنش + عکس
توضیحات افسانه پاکرو در رابطه با سیگار کشیدنش + عکس

سیگار کشیدن افسانه پاکرو نمکستان : افسانه پاکرو درباره سیگار کشیدنش در یک فیلم در صفحه ی شخصی خود در اینستاگرام گفت: «عزیزان پیغامهای زیادی دریافت میکنم که چرا در این فیلم سیگار کشیدی. اول اینکه خیلی ممنونم از لطفی که به من دارین و دوست ندارید که سیگار در دست من حتی در فیلم ببینین. […]

سیگار کشیدن افسانه پاکرو

عکس افسانه پاکرو

نمکستان : افسانه پاکرو درباره سیگار کشیدنش در یک فیلم در صفحه ی شخصی خود در اینستاگرام گفت: «عزیزان پیغامهای زیادی دریافت میکنم که چرا در این فیلم سیگار کشیدی. اول اینکه خیلی ممنونم از لطفی که به من دارین و دوست ندارید که سیگار در دست من حتی در فیلم ببینین.

ولی میخوام بدونید که این صحنه ای از یه فیلم ۲۵ دقیقه ای است که اتفاقا درباره عادات بد امروز برخی از جوانهاست، از جمله سیگار کشیدن و عمل های افراطی زیبایی برای جلبه توجه، که خوشبختانه در کشورهایی زیادی که اکران شده مورد توجه قرار گرفته و در ضمن من به شدن از دود سیگار بدم میاد و برای بازی در این فیلم مجبور شدم که سیگار دستم بگیرم»

سیگار کشیدن افسانه پاکرو