در حمام یادتان نرود که این قسمت ها را هم بشویید!
در حمام یادتان نرود که این قسمت ها را هم بشویید!

چه قسمت هایی از بدن همیشه شسته نمیشوند نمکستان : معمولا اشخاص وقتی حمام میروند سعی میکنند با کف شست و شو و یا لیف تمام بدن خود را به صورت کلی بشویند. اما غافل از اینکه در این بین همیشه قسمت هایی هستند که به خوبی شسته و تمیز نمیشوند و احتمال جمع شدن […]

چه قسمت هایی از بدن همیشه شسته نمیشوند

در حمام یادتان میرود که این قسمت ها را بشویید.

نمکستان : معمولا اشخاص وقتی حمام میروند سعی میکنند با کف شست و شو و یا لیف تمام بدن خود را به صورت کلی بشویند. اما غافل از اینکه در این بین همیشه قسمت هایی هستند که به خوبی شسته و تمیز نمیشوند و احتمال جمع شدن باکتری در این قسمت ها بسیار زیاد است. ما در ادامه ی این مطلب به شما می آموزیم که چه قسمت هایی از بدن همیشه شسته نمیشوند و مورد توجه قرار نمیگیرند.

یک قسمت اساس از بدن که همیشه باید تمیز شود، ناف است. ناف یک محیط موچک و پر چروک است که میتواند محل حمع شدن انواع باکتری باشد. بنابراین لازم است که هر بار با گوش پاک کن و آب و شوینده مناسب، داخل نافتان را تمیز کنید.

یکی دیگر از قیمت هایی که باید حتما شسته شود، پشت گوش شماست و شما همیشه این قسمت را فراموش میکنید. پشت گوش شما میتواند محل جمع شدن انواع باکتری شود. بنابراین سعی کنید هر بار که به حمام میروید پشت گوشتان تمیز کنید و شست و شو دهید.

زیر ناخن هایتان معمولا جای جمع شدن انواع میکروب است. از آنجایی که شما از ناخن هایتان خیلی استفاده مینید بنابراین نیاز است که هر شب داخل آن ها را با مسواک بشویید و تمیز کنید. تا باکتری هایی که لای آن ها گیر کرده اند از بین بروند.

پشت شما قسمتی هست که معمولا در حمام آب میخورد اما همیشه تمیز نمیشود. پس یادتان نرود که حتما پشتتان را نیز با لیف تمیز کنید و خوب شست و شو دهید. کف پا نیز از جمله قسمت هایی است که معمولا اراد یادشان میرود که آن جا را تمیز کنند. بنابراین کف پایتان را نیز با انواع کف و کیسه تمیز کنید.

در حمام یادتان میرود که این قسمت ها را بشویید.

در حمام یادتان میرود که این قسمت ها را بشویید

منبع : نمکستان