شعر قشنگ اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را از حافظ
شعر قشنگ اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را از حافظ

شعر قشنگ اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را از حافظ اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکن آباد […]

شعر قشنگ اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را از حافظ

شعر قشنگ اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را از حافظ

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت

کنار آب رکن آباد و گل گشت مصلا را

فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب

چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است

به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را

من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم

که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را

اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم

جواب تلخ می‌زیبد لب لعل شکرخا را

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند

جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو

که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را

شعر قشنگ اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را از حافظ

فال حافظ با معنی