شعر طنز و جالب دماغ عمل نکرده
شعر طنز و جالب دماغ عمل نکرده

شعر طنز و جالب دماغ عمل نکرده اگه مثل کلنگه مثل لوله تفنگه با خوشگلیت می جنگه طبیعیه و قشنگه نگو که این یه درده دماغ عمل نکرده شعر طنز و جالب دماغ عمل نکرده اگر که مثل فیله و یا از این قبیله روی نوکش زیگیله غصه نخور که اصیله هی نرو پشت پرده […]

شعر طنز و جالب دماغ عمل نکرده

شعر طنز و جالب دماغ عمل نکرده

اگه مثل کلنگه

مثل لوله تفنگه

با خوشگلیت می جنگه

طبیعیه و قشنگه

نگو که این یه درده

دماغ عمل نکرده

شعر طنز و جالب دماغ عمل نکرده

اگر که مثل فیله

و یا از این قبیله

روی نوکش زیگیله

غصه نخور که اصیله

هی نرو پشت پرده

دماغ عمل نکرده

شعر طنز و جالب دماغ عمل نکرده

یکی می گه درازه

خیلی ولنگ و وازه

یکی می گه ترازه

غصه نخور که نازه

ببین خدا چه کرده

دماغ عمل نکرده

شعر طنز و جالب دماغ عمل نکرده

دماغ نگو جواهر

سوژه ی شعر شاعر

طویل فی المظاهر

پدیده ی معاصر

آهای تخم دو زرده

دماغ عمل نکرده

شعر طنز و جالب دماغ عمل نکرده

با اون دماغ همیشه

عکس تو پشت شیشه

تو سینما چی م یشه

شکستن کلیشه

کاشکی بری رو پرده

دماغ عمل نکرده

شعر طنز و جالب دماغ عمل نکرده

کم باباتو کچل کن

یا خودتو مچل کن

کی بت می گه عمل کن

قصیده رو غزل کن

می شی له و لورده

دماغ عمل نکرده

شعر طنز و جالب دماغ عمل نکرده

چه قد دماغ  دماغ  شد

قافیه مون چلاق شد

هی یکی چل کلاغ شد

تصنیف کوچه باغ شد

بره که برنگرده

دماغ عمل نکرده

شعر طنز و جالب دماغ عمل نکرده