شعر طنز زن ذلیل | طنز ضد مرد
شعر طنز زن ذلیل | طنز ضد مرد

شعر طنز زن ذلیل | طنز ضد مرد خدایا به مردان در خانه ات به آن زن ذلیلان فرزانه ات به آنان که از بیخ و بن زی ذیند شب و روز با امر زن می زیند به آنان که مرعوب مادر زنند ز اخلاق نیکوش دم می زنند به آنان که در بچه داری […]

شعر طنز زن ذلیل | طنز ضد مرد

شعر طنز زن ذلیل | طنز ضد مرد

خدایا به مردان در خانه ات

به آن زن ذلیلان فرزانه ات

به آنان که از بیخ و بن زی ذیند

شب و روز با امر زن می زیند

به آنان که مرعوب مادر زنند

ز اخلاق نیکوش دم می زنند

به آنان که در بچه داری تکند

یلان عوض کردن پوشکند

به آنان که با ذوق و شوق تمام

به مادر زن خود بگویند مام

به آنان که دامن رفو می کنند

ز بعد رفویش اتو می کنند

به آنان که درگیر سوزن نخند

گرفتار پخت و پز مطبخند

به تن های مردان که از لنگه کفش

چو جیغ عیالانشان شد بنفش

که ما را بر این عهد کن استوار

از این زن ذلیلی مکن برکنار

شعر طنز زن ذلیل | طنز ضد مرد