شعر فروغ فرخ زاد به نام پرسش
شعر فروغ فرخ زاد به نام پرسش

شعر فروغ فرخ زاد به نام پرسش سلام ماهی ها سلام ماهی ها سلام قرمزها  سبزها  طلائی ها به من بگوئید آیا در آن اتاق بلور که مثل مردمک چشم مرده ها سرد است و مثل آخر شب های شهر بسته و خلوت صدای نی لبکی را شنیده اید که از دیار پری های ترس […]

شعر فروغ فرخ زاد به نام پرسش

شعر فروغ فرخ زاد به نام پرسش

سلام ماهی ها

سلام ماهی ها

سلام قرمزها  سبزها  طلائی ها

به من بگوئید

آیا در آن اتاق بلور

که مثل مردمک چشم مرده ها سرد است

و مثل آخر شب های شهر بسته و خلوت

صدای نی لبکی را شنیده اید

که از دیار پری های ترس و تنهایی

به سوی اعتماد آجری خوابگاه ها

و لای لای کوکی ساعت ها

و هسته های شیشه ای نور پیش می آید؟

و همچنان که پیش می آید

ستاره های اکلیلی از آسمان به خاک می افتند

و قلب های کوچک بازیگوش

از حس گریه می ترکند

شعر فروغ فرخ زاد پرسش