صمیمیت در رابطه به چه معناست؟ مانند دانشمندان جستجوگر نباشیم
صمیمیت در رابطه به چه معناست؟ مانند دانشمندان جستجوگر نباشیم
پنهان بودن ابعاد شخصیتی و خیلی چیزهای دیگر بخش مهمی از هر رابطه هستند اما یادتان باشد که ما قرار نیست در رابطه هایمان مانند دانشمندان جستجوگر باشیم. بنابراین افراد در هر رابطه باید به کشف خود بپردازند نه کشف دیگران!

نمکستان : چه بخواهیم چه نخواهیم همه ی ما آدم ها میدانیم که هیچ یک نمیتوانیم در صداقت مطلق دوام بیاوریم، چرا که خودمان نیز همواره در حال پنهان کردن بخشی از خودمان هستیم. بخش های زیادی از دنیا همیشه برای ما به صورت یک راز بوده و باقی میماند، از این رو دانشمندان بی وقفه به دنبال کشف بخش های پنهان و راز آلود جهانند.

پنهان بودن ابعاد شخصیتی و خیلی چیزهای دیگر بخش مهمی از هر رابطه هستند اما یادتان باشد که ما قرار نیست در رابطه هایمان مانند دانشمندان جستجوگر باشیم. بنابراین افراد در هر رابطه باید به کشف خود بپردازند نه کشف دیگران!

صمیمیت در رابطه به چه معناست؟

یادتان نرود که هر چقدر در یک رابطه بیشتر جستجو کنید، بیشتر از قلب طرف مقابلتان فاصله میگیرید. جست و جو و کنکاش، شخص را معذب کرده و در نهایت صمیمیت را از بین میبرد. رابطه ها محل جست و جو، آموزش و تذکر نیستند. در رابطه ها باید بپذیریم و صلح و آرامش را برقرار کنیم. آنچه در هر رابطه باید یادآوری شود این است که آدم ها برای امنیت و دوست داشتنی بودن و درک شدن است که وارد رابطه ها میشوند.

قرار ما بر این است که آگاه باشیم که در رابطه ها برابری قدرت است، نه داناتر بودن و تحلیل گر بودن. رابطه های صمیمانه را قلب ها جلو میبرند نه فکرها!

همیشه یادتان باشد که خود ما نیز بخش هایی از خودمان را از دیگران پنهان میکنیم بنابراین دیگران هم میتوانند در ما جست و جو نمایند!

وقتی رابطه صمیمانه و عمیق جلو برود، انچه لازم است بیان میشود و هر آنچه که لازم نیست مخفی میماند. آدم ها را تحت فشار قرار ندهید تا با شما صادق باشند، صداقت، صمیمیت نیز به همراه دارد.  صداقت خود به خود شفافیت ایجاد میکند بنابراین سعی کنید عمیق و صمیمی باشید.

همچنین بخوانید:  اگر می خواهید طلاق بگیرید، قبل از آن به این ۱۱ سوال جواب بدهید

یادتان نرود که تعداد سال های کنار هم ماندن نشانه ی صمیمیت نیست! بارها شده آدم هایی سالیان سال کنار هم بودند و هیچ صمیمیت و عمقی بینشان شکل نگرفته است. صمیمیت و عمق در رابطه به شما قدرت میدهد تا از سختی ها گذر کنید.

صمیمیت در رابطه به چه معناست؟

منبع : نمکستان / برگرفته از متن پونه مقیمی