عاشقانه های بابا طاهر
عاشقانه های بابا طاهر

عاشقانه های بابا طاهر درین بوم و برانم پرورش نه شوانم جا و روزانم خورش نه سری دیرم که مغزی اندرو نه تنی دیرم که پروای سرش نه عاشقانه های بابا طاهر مو را درد دلم خو کرده واته ندونی درد دل ای بیوفا ته بوره مو سوته دل واته سپارم ته ذونی با دل […]

عاشقانه های بابا طاهر

عاشقانه های بابا طاهر

درین بوم و برانم پرورش نه

شوانم جا و روزانم خورش نه

سری دیرم که مغزی اندرو نه

تنی دیرم که پروای سرش نه

عاشقانه های بابا طاهر

مو را درد دلم خو کرده واته

ندونی درد دل ای بیوفا ته

بوره مو سوته دل واته سپارم

ته ذونی با دل و دل ذونه با ته

عاشقانه های بابا طاهر

بدنیا مو نوینم کام بی ته

بدس هرگز نگیرم جام بی ته

بلرزم روز و شو چون بید مجنون

ندارم یک نفس آرام بی ته

عاشقانه های بابا طاهر

سحرگاهان فغان بلبلانه

بیاد روی پر نور گلانه

ز آه مو فلک آخر خدرکه

اثر در ناله‌ی سوته دلانه

عاشقانه های بابا طاهر

بدنیا مثل مو دل سوته‌ای نه

بدرد سوز غم اندوته‌ای نه

چسان بندم ره سیل دو دیده

که این زخم دلم لو سوته‌ای نه

عاشقانه های بابا طاهر

دل مو دایم اندر ماتم ته

بدل پیوسته بی‌درد و غم ته

چه پرسی که چرا قدت ببوخم

خم قدم از آن پیچ و خم ته

عاشقانه های بابا طاهر

زغم جان در تنم در گیر و داره

سرم در رهن تیغ آبداره

ندارم اختیاری از چه جوشش

دل مو تاب این سودا نداره

عاشقانه های بابا طاهر

به کس درد دل مو واتنی نه

که سنگ از آسمون انداتنی نه

بمو واجن که ترک یار خود که

کسیس یارم که ترکش واتنی نه

عاشقانه های بابا طاهر

مو کز سوته دلانم چون ننالم

مو کز بی حاصلانم چون ننالم

بگل بلبل نشیند زار نالد

مو که دور از گلانم چون ننالم

عاشقانه های بابا طاهر

چه خوش بی وصلت ای مه امشبک بی

مرا وصل تو آرام دلک بی

زمهرت ای مه شیرین چالاک

مدامم دست حسرت بر سرک بی

عاشقانه های بابا طاهر

مسلسل زلف بر رخ ریته دیری

گل و سنبل بهم آمیته دیری

همچنین بخوانید:  بهترین و عاشقانه ترین اشعار بابا طاهر به همراه زندگی نامه بابا طاهر

پریشان چون کری زلف دو تا را

بهر تاری دلی آویته دیری

عاشقانه های بابا طاهر

اگر مستان هستیم از ته ایمان

وگر بی پا و دستیم از ته ایمان

اگر گبریم و ترسا ور مسلمان

بهر ملت که هستیم از ته ایمان

عاشقانه های بابا طاهر

اگر آئی بجانت وانواجم

وگر نایی به هجرانت گداجم

ته هر دردی که داری بر دلم نه

بمیرم یا بسوجم یا بساجم

عاشقانه های بابا طاهر

عاشق آن به که دایم در بلا بی

ایوب آسا به کرمان مبتلا بی

حسن آسا بدستش کاسه‌ی زهر

حسین آسا بدشت کربلا بی

عاشقانه های بابا طاهر

نوای ناله غم اندوته ذونه

عیار قلب و خالص بوته ذونه

بیا سوته دلان با هم بنالیم

که قدر سوته دل دل سوته ذونه

عاشقانه های بابا طاهر