عواملی که فکرش را هم نمیکنید شما را عصبی کنند!
عواملی که فکرش را هم نمیکنید شما را عصبی کنند!

علت عصبانیت در افراد مختلف کدامند نمکستان : همیشه وقتی کسی عصبی است اولین چیزی که ذهن اطرافیان آن شخص را درگیر میکند مسئله ای است که شخص را بی تاب و عصبی کرده و همه میدانیم که اولین گزینه هایی که به فکر اشخاص میرسد عواملی مانند روابط عاطفی، مسایل کاری، مالی و غیره… […]

علت عصبانیت در افراد مختلف کدامند

عواملی که فکرش را هم نمیکنید شما را عصبی کنند!

نمکستان : همیشه وقتی کسی عصبی است اولین چیزی که ذهن اطرافیان آن شخص را درگیر میکند مسئله ای است که شخص را بی تاب و عصبی کرده و همه میدانیم که اولین گزینه هایی که به فکر اشخاص میرسد عواملی مانند روابط عاطفی، مسایل کاری، مالی و غیره… است. غافل از اینکه موارد دور از انتظار دیگری نیز وجود دارند که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روی خلق و خوی افراد تاثیر میگذارند. برای آشنایی با علت عصبانیت در افراد مختلف با ما همراه باشید :

دور بودن از نور طبیعی :

تاثیر نور یر روی خلقیات انسان به حدی زیاد است که امروزه دانشمندان برای رهایی از افسردگی چراغ هایی را تولید کرده ند که فرد افسرده بخشی از درمان خود را با گذراندن رو به روی آن چراغ ها میگذراند. حتما در روز سعی کنید در معرض نور خورشید بمانید. تاثیر این نور بر روی خلق و خوی شما باور نکردنی خواهد بود. اگر زمان زیادی را در اداره یا خانه میگذرانید حتما پنجره را باز کنید تا نور خورشید بر شما بتابد.

فضای کثیف و بهم ریخته :

هر چیزی که ذهن شما را مشغول کند باعث میشود که شما عصبی باشید. زندگی در خانه های بهم ریخته و شلوغ همیشه فکر صاحبخانه را درگیر تمیز کردن خانه نگه میدارد و همین موضوع مانند یک بار سنگین بر دوش وی است. ممکن است فرد خانه را تمیز نکند اما همین موضوع همیشه ذهنش را مشغول نگه داشته و ممکن است وی را عصبی کند.

نشسن طولانی مدت :

نشستن طولانی مدت شما را کسل تر و راحت طلب تر میکند. این عامل زمانی اتفاق می افتد که شما کارهای زیادی برای انجام دادن دارید. حس کسلی و حس عذاب وجدان برای انجام کارهایی که منتظر شما هستند در یکدیگر ادغام شده و شما را عصبی میکند.

همچنین بخوانید:  رنگ ها چه تاثیری بر ما و اطرافیانمان دارند؟

عواملی که فکرش را هم نمیکنید شما را عصبی کنند!

عواملی که فکرش را هم نمیکنید شما را عصبی کنند!

منبع : نمکستان