علی ضیاء مجری ویژه برنامه نوروزی تحویل سال شبکه یک شد
علی ضیاء مجری ویژه برنامه نوروزی تحویل سال شبکه یک شد

علی ضیاء مجری تحویل سال شبکه یک خبرگزاری صبا: علی ضیا مجری و تهیه کننده «فرمول یک»، ویژه برنامه نوروزی خود را از ۲۵ اسفند روی آنتن شبکه یک می برد. آغاز ویژه برنامه نوروزی «فرمول یک» از ۲۵ اسفند، براساس برنامه‌ریزی اعلام شده برنامه «فرمول یک» به تهیه کنندگی و اجرای علی ضیا تا […]

علی ضیاء مجری تحویل سال شبکه یک

علی ضیاء

خبرگزاری صبا: علی ضیا مجری و تهیه کننده «فرمول یک»، ویژه برنامه نوروزی خود را از ۲۵ اسفند روی آنتن شبکه یک می برد.

آغاز ویژه برنامه نوروزی «فرمول یک» از ۲۵ اسفند، براساس برنامه‌ریزی اعلام شده برنامه «فرمول یک» به تهیه کنندگی و اجرای علی ضیا تا هشتم اسفندماه روی آنتن خواهد بود و سپس در بازه ای دو هفته ای روی آنتن نخواهد بود.

همچنین ویژه‌ برنامه نوروزی «فرمول یک» از ۲۵ اسفندماه آغاز می‌شود که تا موقع تحویل سال ادامه خواهد داشت. این ویژه‌ برنامه ساعت ۲۳ از شبکه یک پخش می‌شود.