همه چیز در مورد بیماری فشار خون بالا و علائم و درمان آن
همه چیز در مورد بیماری فشار خون بالا و علائم و درمان آن

فشار خون بالا : علائم، عوارض، روش های پیشگیری و درمان فشار خون بالا نمکستان: آیا تا به امروز به این موضوع فکر کرده اید که خون چگونه در رگ های شما جریان پیدا می کند؟ امروزه به دلیل زندگی ماشینی، افراد تحت تاثیر استرس و اضطراب های شدید قرار می گیرند استرس یکی از […]

فشار خون بالا : علائم، عوارض، روش های پیشگیری و درمان فشار خون بالا

روش های پیشگیری و کاهش فشار خون بالا و درمان فشار خون بالا

نمکستان: آیا تا به امروز به این موضوع فکر کرده اید که خون چگونه در رگ های شما جریان پیدا می کند؟ امروزه به دلیل زندگی ماشینی، افراد تحت تاثیر استرس و اضطراب های شدید قرار می گیرند استرس یکی از علل های اصلی بیماری فشار خون بالا است. بیماری فشار خون بالا می تواند یک بیماری خاموش باشد، بدون هیچ علائمی و از این بابت بسیار خطرناک است، فشار خون بالا عامل اصلی بسیاری از بیماری های قلبی و عروقی و نارسایی های کلیوی و … می تواند باشد.

فشار خون بالا را جدی بگیرید، هرچه که فشار خون افراد بالاتر رود، خطر بیشتری آن ها را تهدید می کند، این بیماری می تواند زمینه ارثی داشته باشد در صورتی که والدینتان به این بیماری مبتلا هستند به پزشک مراجعه کنید تا اگر زمینه ارثی این بیماری در شما وجود دارد آن را کنترل کنید.

از طریق راه های مختلفی می توان از ابتلا به فشار خون بالا جلوگیری کرد، توجه کنید که هرچه سالم تر زندگی کنید خطر ابتلا به این بیماری کمتر خواهد شد. در این مقاله شما می توانید در ارتباط با بیماری فشار خون بالا، راه های پیشگیری و درمان این بیماری و همچنین عوارض این بیماری اطلاعات کسب کنید.

چگونه خون در رگ های شما جریان دارد ؟

قلب انسان مثل یک تلمبه در شبانه روز خون را پمپاژ می کند، خون موجود در رگ های شما به وسیله دو عامل اصلی می تواند در رگ ها جریان پیدا کند. قلب انسان عضو حیاتی بدن است

۴ قسمت تشکیل دهنده قلب انسان :

 • دهلیز راست
 • بطر راست
 • دهلیز چپ
 • بطن چپ

قسمت راست قلب عملکرد متفاوتی نسبت به قسمت چپ قلب دارد، از قسمت راست قلب خون تیره عبور می کند و از قسمت حفره های چپ قلب خون روشن عبور می کند.

وقتی که می گوییم از قسمت راست قلب خون تیره عبور می کند منظورمان این نیست که رنگ خون سمت را قلب تیره است بلکه منظورمان از خون تیره این است که مقدار اکسیژن موجود در خون کم شده و دی اکسید کربن آن بالا رفته است، از قسمت چپ قلب خون روشن عبور می کند و منظور از خون روشن، خونی است که غنی از اکسیژن می باشد و دی اکسید کربن آن کم است.

فشار خون بالا

حالا سوال پیش می آید که خون انسان چگونه غنی از اکسیژن می شود؟

همانطور که گفته شد سمت راست قلب خون تیره دریافت می کند بنابراین خون از سمت راست قلب به شش فرستاده می شود تا تبادل گاز ها صورت بگیرد و خون تیره به خون روشن تبدیل شود و اکسیژن موجود در آن بیشتر شود و سپس مججدا خون به داخل قلب (به سمت چپ قلب) برگردانده می شود و از سمت چپ قلب به تمامی بدن پمپاژ می شود.

بطن ها از دهلیزها بزرگ تر هستند و قسمت چپ قلب منظور بطن چپ قلب از بطن راست اندکی بزرگ تر است، دهلیزها و بطن های قلب به صورت یک مجموعه منقبض می شوند در نظر بگیرد که قلب یکی از اعضای منظم بدن است و قسمت های قلب به صورت یک مجموعه هماهنگ هستند بین دهلیز ها و بطن ها انشعاباتی وجود دارد به گونه ای که پیام انقباض دهلیز ها بین دو دهلیز منتشر میشود بعد از اینکه پیام انقباض، انتشار پیدا کند دیاستول(انقباض) دهلیز صورت می گیرد.

ابتدا پیام دیاستول (انقباض) و یا سیستول (استراحت) انتشار پیدا می کند و بعد از پیام خود عمل دیاستول و سیستول اتفاق می افتد.

توجه کنید بعد از اینکه پیام انقباض دهلیزها از طریق گره پیش آهنگ تولید شد توسط انشعابات گره به نواحی دهلیز انتشار میابد و بعد از انتشار دهلیز ها مانند یک مجموعه به صورت هماهنگ و باهم انقباض میابند وقتی که دهلیز ها در حال انقباض هستند دریچه های بین دهلیز ها و بطن ها باز هستند و خون از دهلیز ها به بطن می روند بین دهلز راست و بطن راست دریچه سه لختی و بین دهلیز چپ و بطن چپ دریچه دو لختی(میترال) وجود دارد.

در ارتباط با دریچه های قلب باید بگویم که کار دریچه های قلب ممانعت از بازگشت خون به حفره است مثلا در نظر بگیرد بعد از اینکه دهلیز ها انقباض پیدا کردند دریچه های دو لختی و سه لختی بسته می شوند تا که خون از بطن به درون دهلیز برگردانده نشود.

بعد از انقباض دهلیز ها خون موجود در دهلیز ها به درون بطن پمپ می شود و نوبت به انقباض بطن ها می رسد ابتدا پیام انقباض بطن ها بین بطن ها انتشار و سپس بعد از انتشار پیام انقباض، بطن ها باهم به صورت یک مجموعه منقبض می شوند و خون وارد سرخرگ ها می شود از بطن راست خون تیره وارد سرخرگ های ششی می شود و از طریق آئورت خون روشن به سراسر بدن پمپ می شود.

علاوه بر دریچه هایی که بین دهلیز ها و بطن ها وجود دارد یک سری دریچه سرخرگی داریم که مانع از بازگشت خون به درون بطن ها می شود به این دریچه، دریچه های سینی گویند.

دریچه سینی هنگام ورود خون به سرخرگ ها باز می شود و سپس بسته می شود تا که خون به بطن ها برگردانده نشود.

صداهای قلب مربوط به بسته شدن دریچه های قلب می شوندصدای اول قلب بم تر و بلند تر از صدای دوم قلب است، صدای اول قلب حاصل بسته شدن دریچه های دهلیزی_بطنی است و صدای دوم قلب حاصل بسته شدن دریچه های سرخرگی است.

اکسیژن در خون

رگ های بدن شامل موارد زیر می شود :

 • سرخرگ بزرگ
 • سرخرگ کوچک
 • سیاهرگ بزرگ
 • سیاهرگ کوچک
 • مویرگ ها

در ارتباط با رگ های سازنده گردش خون بدن باید توجه کنید ساختار تشکیل دهنده بدنه این مویرگ ها و رگ ها باهم تفاوت دارند و برحسب نوع تفاوت در ساختار و طرز قرار گیری لایه های داخلی دیواره رگ ها و مویرگ ها میزان حجم خون درون این رگ ها و مویرگ ها متفاوت است.

و توجه کنید هرچه که مقاومت دیواره رگ ها کمتر باشد سبب می شود که حجم بیشتری از خون درونشان جریان پیدا کند.

در ارتباط با تفاوت حجم خون درون رگ ها باید توجه کنید که ساختار رگ ها و مویرگ ها چگونه است در ابتدا به ساختار سیاهرگ توجه کنید، سیاهرگ ها دیواره مقاومی دارند و ضخامت دیواره سیاهرگ ها بیشتر از سایر رگ هاست از این رو به دلیل این ضخامت توانایی عبور حجم بیشتر خون را دارد.

سرخرگ ها دیواره چند لایه ای دارند که خاصیت ارتجاعی قابل توجهی دارند و این خاصیت ارتجاعی به سرخرگ قابلیت آن را داده است که سیستول قلب را در بدنه خود ذخیره کند و هنگام استراحت این فشاری که در بدنه خود ذخیره کرده را بازپس می دهد و فشار باقی از سیستول قلب را به جریان خون می دهد و از این رو خون با فشاری که از بدنه سرخرگ بهش وارد می شود جریان پیدا می کند و به این صورت خون همواره در رگ جریان خواهد داشت.

در ارتباط با مویرگ ها می توان گفت که ساختار ظریفی دارند و به دلیل این ساختار ظریف توانایی آن را دارند که خون و مایع بین سلولی را با یکدیگر تبادل کنید.

نکته ای که بسیار هائز اهمیت است این می باشد که خون درون سرخرگ ها همواره فشار دارند یعنی باید گفت که فشار سرخرگی هیچگاه صفر نمی شود بدن همواره فشار سرخرگی را بین دو حد حداقل و حداکثر نگه می دارد و نمی گذارد که این فشار صفر شود.

ساختار بدن انسان را در نظر بگیرید، خون باید به اندام های بدن برسد و به دلیل ساختار بدن انسان خون باید یه گردش کامل در بدن داشته باشد، به مغز برود و از طرفی به سمت پایین بدن برود به دلیل اینکه خون رسانی به تمام اندام های بدن باید برسد پس سیستم گردش خونی بدن انسان باید قابلیت به خصوصی داشته باشد به گونه ای که بدن کارکرد طبیعی خود را حفظ کند.

همچنین بخوانید:  روش های پیشگیری، علائم و درمان نارسایی قلبی

فشار خون سرخرگی بدن انسان نسبتا زیاد است تا که خون رسانی به اندام به خوبی انجام شود.

رگ های موجود در قلب

به واژه فشار توجه کنید، فشار چیست؟

برای فهم فشار باید وارد مباحث پیچیده فیزیک شد ولی به زبانی روان فشار را می توان حاصل یک نیرو به یک واحد سطح مشخص دانست.

فشار خون یکی از علاوم حیاتی بدن است، فشارخون در واقع فشاری است که از طرف خون به دیواره رگ وارد می شود برای مثال توجه کنید که هرچه جریان خون رگ بیشتر باشد خون با ضربات محکم تری به دیواره رگ برخورد می کند هرچه که ضربات خون به دیواره رگ ها بیشتر باشد فشار رگ نیز بیشتر خواهد بود.

مسلما واضح است که فشار خون در قسمت های مختلف بدن متفاوت است مثلا در نظر داشته باشید خون در درون سرخرگ آئورتی فشار خیلی بیشتری دارد تا نسبت به زمانی که خون در درون مویرگ ها و در حال تبادل مواد است.

چه زمانی فشار خون بالا تر از حد عادی خود است؟

مسلما بالا بودن فشار خون دلایل متنوعی می تواند داشته باشد، بالا بودن فشار خون ممکن است به این دلیل باشد که سرخرگ ها دیواره هایشان قابلیت ارتجاعی همیشگی خود را نداشته باشند و یا ممکن است استقامت دیواره رگ تغییر کند برای مثال اگ استقامت رگ از حد طبیعی خود بالاتر برود جریان خون در درون رگ بیشتر خواهد شد و فشار خون بالا می رود.

چرا بعضی از افراد فشار خون طبیعی ندارند؟

سوال هایی که امروزه بیشتر از متخصصان پرسیده می شود این است که چرا فشار خون بالایی دارند؟

زندگی در دنیای مدرن امروز سختی های خود را دارد، امروزه در دنیای جدیدی قرار گرفتیم که پیشرفت علم حرف اول را می زند و افراد به دنبال کشف بیشتر و به دنبال بدست آوردن حقایق جهان خلقت هستند.

امروزه افراد در زندگی های خود تحت استرس و تنش های گوناگونی قرار می گیرند این استرس ممکن است به دلیل شغل و مسائل کاری باشد و یا ممکن است به دلیل مسائل مالی و بدهکاری ها باشد یا ممکن است به دلیل گذراندن مرحله خاصی از زندگی باشد مانند گذراندن دوره جوانی و نوجوانی که استرس های مختص خود را دارند.

یکی از دلایل اصلی فشار خون بالا که افراد با آن دست و پنجه گرم می کنند استرس و تنش های کاری است.

توجه کنید که به طور طبیعی انسان در حالت تنش و اضطراب و یا حتی انجام ورزش های سخت و سنگین فشار خون بالایی ممکن است داشته باشد ولی در حالتی که فرد بیمار باشد و به بیماری فشار خون بالا مبتلا باشد سبب می شود که فرد حتی در حالت عادی و یا حتی زمان که در حال استراحت است فشار خونش بالا باشد.

بیماری فشار خون تا چه حد می تواند خطرناک باشد:

بیماری فشار خون بالا می تواند یک بیماری کشنده و خطرناک باشد، در این دسته از بیماری ها ممکن است فرد دیر به شدت بیماریش پی ببرد و جان فرد به خطر می افتد.

هر چه که سن افراد بالاتر می رود امکان ابتلای آن ها به بیماری فشار خون بیشتر می شود در نظر داشته باشید که افراد مسن احتمال مبتلا بودنشان به بیماری فشار خون بالا بیشتر است ولی در افراد جوان هم این بیماری مشاهده می شود.

درصد بیماری مردان جوان به فشار خون بالا بسیار بیشتر از خانم های جوان است اما در حالی که در افراد مسن بیشتر زنان مسن به این بیماری مبتلا می شوند.

علل فشار خون بالا:

افراد به دلایل مختلفی به بیماری فشار خون بالا مبتلا می شوند امروزه نوع شایع تر آن مربوط به افزایش سن است هرچه که سن افراد بالاتر می شود امکان این بیماری بیشتر می شود افراد بالای ۶۰ سال در خطر بیشتر هستند.

امروزه به دلیل شیوه زندگی نادرست و زندگی ماشینی افراد بیشتر از غذا های نامنسب مثل فست فود و یا غذا های حاضری دیگر استفاده می کنند. امروزه توجه افراد به ورزش و زندگی سالم بسیار کم شده و از این رو بیشتر افراد مبتلا به چاقی و اضافه وزن هستند.

در دنیایی زندگی می کنیم که بیشتر افراد ماشین شخصی دارند و برای کوتاه تر شدن مسیرهای خود نیز از ماشین استفاده می کنند و این باعث می شود که فرد در طول هفته ها هیچ ورزشی مانند پیاده روی ساده روزانه هم نداشته باشد.

فشار خون بالا ممکن است به دلیل سیگار کشیدن و مصارف الکی باشد. به چند مورد دیگر از دلایل فشار خون توجه کنید:

 • عدم استفاده از میوه و سبزیجات تازه
 • کم تحرکی و زندگی ماشینی
 • عوامل ژنتیکی، در صورتی که پدر و مادر و یا هر دو به فشار خون مبتلا باشند احتمال ابتلا فرد به فشار خون بیشتر می شود
 • مصرف قرص های ضد حاملگی، استروییدها و حتی دارو هایی برای کاهش اشتها
 • و حتی نژاد افراد سفید پوست بیشتر در معرض فشار خون بالا هستند
 • دیابت
 • استرس ذهنی
 • پسوریازیس
 • بارداری

درمان فشار خون بالا

علائم و نشانه های فشار خون:

در ارتباط با علائم فشار خون باید بدانید که در بسیاری از موارد، افراد مبتلا به فشار خون بالا علائمی را مشاهده نخواهید کرد.

اما در ارتباط با علائم فشارخون بالا می توان علائم زیر را ذکر کرد:

 • مشکل تنفسی
 • خونریزی بینی
 • تاری دید یا دوربینی
 • حالت تهوع
 • سردرد
 • استفراغ

علائم فشار خون بالا

پیشگیری از بیماری فشارخون بالا:

اما سوالی که امروزه بسیار پرسیده می شود این است که برای جلوگیری از مبتلا شدن به فشار خون بالا چه کنیم!

 • کنترل وزن، باید توجه کنید که برای پیشگیری از این بیماری می توانید وزن خود را کنترل کنید.
 • تا جایی که می توانید رژیم غذایی مناسبی داشته باشید و سعی کنید که مواد غذایی چرپ و پر نمک را از برنامه غذایی خود حذف کنید.
 • عدم استفاده از سیگار و مشروبات الکلی.
 • خانم هایی که از قرص های پیشگیری از بارداری استفاده می کنند باید همواره فشار خون خود را کنترل کنند.
 • تا جایی که می توانید سوسیس، کالباس،کنسرو گوشت، برگرها و سایر فرآورده‌های گوشتی را از برنامه غذایی خود حذف کنید.
 • سعی کنید تا جایی که می توانید میزان استرس و تنش زندگی خود را کم کنید، هرچه که استرس و اضطراب زندگیتان بیشتر باشد برای شما خطرناک تر است و احتمال مبتلا به بیماری های گوناگون نظیر فشار خون بالا بیشتر می شود.
 • روزانه استراحت کافی داشته باشید زیرا کار کردن زیاد باعث فشار هار روحی و عصبی می شود.
 • ورزش کنید، ورزش های سبک مانند پیاده روی های روزانه برای سلامتی و شادابی شما مفید خواهد بود.

عوارض بیماری فشار خون بالا:

افرادی که فشار خون بالایی دارند در خطر ابتلا به بیماری های خطرناکی قرار می گیرند از جمله بیماری های شایع بیماری های قلبی و عروقی است بر اثر فشار خون بالا افراد ممکن است مشکلات قلبی شدیدی پیدا کنند علاوه بر قلب ممکن است باعث نارسایی کلیه، مشکلات بینایی و آسیب چشمی شود.

عوارض بیماری فشار خون بالا

درمان بیماری فشار خون بالا :

درست است که پیشگیری بهتر از درمان است ولی چنانچه که به بیماری فشارخون بالا مبتلا شدید چه باید کرد؟ درمان این بیماری برای افراد متفاوت است، ابتدا فرد باید به پزشک مراجعه کند پزشک برحسب سن و دلیل بیماری فشارخون بالا شیوه درمان فرد را تعیین می کند.

شیوه های درمانی این بیماری متفاوت است ممکن است برای یک سری از افراد ورزش کردن، رژیم غذایی مناسب، ترک مصرف دخانیات و مشروبات الکلی، استفاده از داروهای ضد فشار خون، کاهش میزان اضطراب و استرس و … روش درمانی باشد.

درمان فشار خون بالا

همه چیز در مورد بیماری فشار خون بالا و علائم و درمان آن

منبع: نمکستان