فک و فامیله داریم Fak O Famil Darim
فک و فامیله داریم Fak O Famil Darim

فک و فامیله داریم Fak O Famil Darim رفتم خونه مامان بزرگم ، تا منو دیده می گه : فلان فلان شده ، چرا پریروز این همه بهت اس دادم ، ج ندادی ؟ کلی هم میس زدم رو مبت ، هر 5 مین یبار مامان بزرگه آپدیته داریم ؟ فک و فامیله داریم Fak […]

فک و فامیله داریم Fak O Famil Darim

فک و فامیله داریم Fak O Famil Darim

رفتم خونه مامان بزرگم ، تا منو دیده می گه :

فلان فلان شده ، چرا پریروز این همه بهت اس دادم ، ج ندادی ؟

کلی هم میس زدم رو مبت ، هر 5 مین یبار

مامان بزرگه آپدیته داریم ؟

فک و فامیله داریم Fak O Famil Darim

یه پسر خاله دماغ عملی ابرو برداشته دارم

البته گفتن پسره، اما هنوز کسی نتونسته نشانه هاشو ببینه

آخه اینم دختر خاله نه ببخشید  پسر خاله  ما داریم

فک و فامیله داریم Fak O Famil Darim

رفته بوديم ختم يكي از فاميلامون دختر برادر مرحوم چادر سياه سرش بود

همچين مي زد رو پاي خودش و گريه مي كرد آدم دلش کباب می شد

نمي دونم يهو چي شد چادرش افتاد ديديم يه لنگه كفش دستشه داره محكم مي زنه زمين

فاميله عوام فريبه داريم

فک و فامیله داریم Fak O Famil Darim

ظهر رسيدم خونه هيچکس خونه نبود ناهارم نداشتيم زنگ زدم مادرم مي گم ناهار چيه؟

مي گه گوشت گذاشتم بيرون

يه لحظه احساس کردم گربه ام

فک و فامیله داریم Fak O Famil Darim

يه بار دختر عموي 5 سالم رو با خودمون برديم شام بيرون و پيتزا خورديم

وقتي برگشتيم خونه باباش ازش پرسيد با عمو اينا شام چي خوردي؟

جواب داد : هيچي بهم ته ديگ داد با سوسيس

فک و فاميله داريم؟

فک و فامیله داریم Fak O Famil Darim

بچه خواهرم 5 سالشه هروقت مي خواد قايموشک بازي کنه

ميگه : دایی توبرو گمشوتا من بيام دنبالت

فک و فاميله داريم؟

فک و فامیله داریم Fak O Famil Darim

دختر خالم به پسرش مي گه : بيا آب بخور مگه نگفتي داري خفه مي شي ؟

پسرش می گه : نه ديگه خفم رفت پايين !

فک و فامیله داریم Fak O Famil Darim

بابام زنگ زده غذا سفارش بده می گه 2 تا پیتزا مخصوص با یه همبرگر ساده

وقتی قطع کرد بش می گم چرا نگفتی 3 تا پیتزا؟

می گه پیتزا گرون می شد برا تو همبرگر گرفتم

فک و فامیله داریم؟

فک و فامیله داریم Fak O Famil Darim

امشب سالگرد ازدواج مامان و بابامه

به بابام ميگم : بابا اگه زمان برگرده باز با مامان ازدواج مي كني؟

همچنین بخوانید:  جوک فک و فامیل Joke family

ميگه : آره ولي قسم می خوردیم بچه دار نشیم

فک و فامیله داریم؟

فک و فامیله داریم Fak O Famil Darim

رفتم خونه مادربزرگم ميبينم داره دنبال يه چيزي مي گرده

ميگم مامان جون دنبال چي ميگردي؟

ميگه ببين اين فيليکس پيداش نمي کني؟ گفتم : فيليـــــــکس؟

فيليکس ديگه چيه؟ اين که اسم پسره تازه خارجيم هست؟ چي ميگي مامانجون؟

بعده کلي توضيح که داده فهميدم منظورش کليبس بوده

تلفظ ما داريم؟ مامان جونه ما داريم؟

فک و فامیله داریم Fak O Famil Darim

يکي از فاميل هاي سن بالامون که تازه کار کردن با اينترنت رو ياد گرفته بهم گفت برام ايميل درست کن

براش درست کردم. بعد مي گم ايميلت اينه پسوردش هم اينه

حالا به دوستاش پيامک زده گفته :

آدرس ايميل و پسورد اينجانب مي باشد

منتظر ايميل هاي شما هستيم

فک و فاميله آی تی داريم؟

فک و فامیله داریم Fak O Famil Darim

خونه ساکت ساکته

مامانم : هان ؟

بابام : چی ؟

آخه توهم تا چه حد ؟

فک و فامیله داریم؟

فک و فامیله داریم Fak O Famil Darim

چندتا عمه ی پیر داشتم همیشه توی عروسی ها می اومدن سیخونک می زدن تو پهلوم در گوشم می گفتن :

بعدی تویی .. بعدی تویی

البته دیگه اینکارو نمی کنن چون توی ختم ها منم باهاشون همین کارو کردم

فک و فامیله داریم Fak O Famil Darim

بابام که بره دسشویی ، من برم کانال تلویزیون رو عوض کنم

از دسشویی که بیاد بیرون دعوا می کنه که من داشتم اخبار میدیدم چرا عوضش کردی ؟

فك و فاميله ما داريم

فک و فامیله داریم Fak O Famil Darim

بابام واسه مامانم گل خریده برده بهش داده مامانم میگه گله ؟

بابام میگه تا نظر کمک داور چی باشه ؟

مامانمم برگشته میگه نظر کمک داورو نمی دونم

ولی نظر کمیته انضباطی اینکه امشب گشنه بخوابین تا دیگه منو مسخره نکنین

فك و فاميله ما داريم!

فک و فامیله داریم Fak O Famil Darim

عمم به شوهرش ميگه : اگه تو رو نداشتم چيکار مي کردم؟

شوهرش ميگه : کیف مي کردي

فك و فاميله ما داريم

فک و فامیله داریم Fak O Famil Darim