استاتوس های فک و فامیل داریم ما
استاتوس های فک و فامیل داریم ما

استاتوس های فک و فامیل داریم ما داشتم می رفتم بیرون مامانم گفت خمیر دندون تموم شده یکی سر راه بخر بیار گفتم چه طعمی بگیرم ؟ داداشم از تو اتاق داد میزنه : دو سیب نعناع بگیر فک و فامیله معتاده داریم استاتوس های فک و فامیل داریم ما با دختر خالم رفته بودیم […]

استاتوس های فک و فامیل داریم ما

استاتوس های فک و فامیل داریم ما

داشتم می رفتم بیرون مامانم گفت خمیر دندون تموم شده یکی سر راه بخر بیار

گفتم چه طعمی بگیرم ؟

داداشم از تو اتاق داد میزنه : دو سیب نعناع بگیر

فک و فامیله معتاده داریم

استاتوس های فک و فامیل داریم ما

با دختر خالم رفته بودیم بیرون

هم دانشگاهیش که با هم قول و قرار ازدواج گذاشتن  ما رو دید

اومد جلو گفت : این پسره کیه؟

دختر خالم هم اومد تریپ شاخی و دفاع از من بیاد گفت :

هر خری که هست به تو چه؟

فک و فامیله مدافعه داریم؟

استاتوس های فک و فامیل داریم ما

لباس پوشيدم كه برم باشگاه

مامانم ميگه الان كجا ميري هوا سرده سرما مي خوري

برو حياطو جارو كن

فک و فاميله فرصت طلبه داريم؟

استاتوس های فک و فامیل داریم ما

مامان بزرگم زنگ زده بود به داداشم که سربازه

شماره رو گرفته بود هي مي گفت :

ننه صداي نوارتو کم کن بفهمم چي مي گي ننه گوشام سنگينه

ننه صدات واضح نمياد  صداي نوارتو کم کن

کنجکاو شدم ببينم چه خبره  گوشي رو ازش گرفتم

ديدم يه ساعته داره با پيشواز ايرانسل حرف مي زنه

فک و فاميله داريم؟

استاتوس های فک و فامیل داریم ما

بابام زده پس کلم بهش می گم چرا می زنی؟

می گه می خوام جنبت بره بالا

دو دقیقه بعد دوباره زد

با حالت عصبی میگ م چرا دوباره می زنی؟

می گه دیدی بی جنبه ای ؟

فک و فامیل داریم؟

استاتوس های فک و فامیل داریم ما

گل در اومد از حموم سنبل در اومد از حموم

آواز پدرم بعد از در اومدن از حموم

من :|

حموم :|

لیف :|

فک و فامیله داریم؟

استاتوس های فک و فامیل داریم ما

داییم رفته خواستگاری چشمش دختر کوچیکه رو گرفته

خانواده عروس گفتن تا بزرگه نره کوچیکه رو نمی دیم

همچنین بخوانید:  فک و فامیله داریم جدید

دایی ما هم گفت خیالی نیست بزرگه رو می بریم

فک و فامیله داغونی داریم

استاتوس های فک و فامیل داریم ما

دختر عمه ام با يه پسري آشنا شده واسه اينكه اعتماد خانواده اش رو جلب كنه

اومد آمار همه دختراي فاميل رو گذاشت كفت دست مامانش

فك و فاميله داريم؟

استاتوس های فک و فامیل داریم ما

ساعت 12 ظهر مامانم زنگ زده به داداشم که  11 ساله

که چند کیلو میوه بخر مهمون داریم

داداشم گفته : من نمی تونم مدرسه دخترا الان تعطیل می شه

فک و فامیله داریم؟

استاتوس های فک و فامیل داریم ما

می گم مامان گرسنمه می گه چی دوست داری؟

من : چی داریم؟

مامانم : هیچی!

استاتوس های فک و فامیل داریم ما

مامان بزرگم به عموم مي گه با همين دختره که همش دنبالته عروسى كن

عموم گفت اين دختره اهل عروسى نيست

مامان بزرگم مي گه : آخى چه  دختر مظلومی عروسى هم نمي خواد

فک و فامیله داریم؟

استاتوس های فک و فامیل داریم ما

بابام وقتي باهام کار داره صدام نمي کنه مودم رو خاموش مي کنه

استاتوس های فک و فامیل داریم ما

لحظاتي پس از اتمام صبحانه در خانه ما صداي آواز مامان از آشپزخونه

به زير سقف اين خونه منم مثل تو مهمونم منم مثل تو مي شينم هيچ کوفتيم درست نمي کنم

فک و فاميله داريم؟

استاتوس های فک و فامیل داریم ما

مامانم خواب دیده ماشینش پنچر شده

تونی بلر اومده واسش پنچر گیری کرده :|

استاتوس های فک و فامیل داریم ما

خالم می خواد پسرش رو بخوابونه توی اتاق من

یهو پسره می زنه زیر گریه که من عروسکم رو خونه جا گذاشتم

خالم برگشته می گه قربونت برم گریه نکن به ممد می گم بیاد بجای عروسکت پیشت بخواب

حالا عروسکش چیه ؟ خـره شرکه

استاتوس های فک و فامیل داریم ما