مجموعه مسیج های عاشقانه و کوتاه سری ۵
مجموعه مسیج های عاشقانه و کوتاه سری ۵

سری جدید مسیج های عاشقانه و کوتاه از طلوع عشق تا غروب سرنوشت و از غوغای زندگی تا سکوت مرگ دوستت دارم مسیج های عاشقانه و کوتاه دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم دلت را می پویند مبادا شعله ای در آن نهان باشد عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد […]

سری جدید مسیج های عاشقانه و کوتاه

سری جدید مسیج های عاشقانه و کوتاه

از طلوع عشق تا غروب سرنوشت

و از غوغای زندگی تا سکوت مرگ دوستت دارم

مسیج های عاشقانه و کوتاه

دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم

دلت را می پویند مبادا شعله ای در آن نهان باشد

عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد

مسیج های عاشقانه و کوتاه

آه من هم زنم  زنی که دلش در هوای تو می زند پر و بال

دوستت دارم ای خیال لطیف دوستت دارم ای امید محال

مسیج های عاشقانه و کوتاه

زیبایی عشق به سکوت است نه فریاد

پس با تمام سکوتم دوستت دارم

مسیج های عاشقانه و کوتاه

نباید یه مو از سرت کم بشه !

حق نداری اخم کنی ، همیشه باید بخندی !

اجازه ناراحت شدن نداری !

باید خیلی مواظب خودت باشی فهمیدی ؟

حق مریض شدن نداری !

باشه؟

میدونی چرا؟ چون من دوستت دارم!

مسیج های عاشقانه و کوتاه

معما  :

میدونی کی بیشتر از همه دوستت داره !؟

راهنمایی :

بالای صفحه اسمش رو نوشته !

مسیج های عاشقانه و کوتاه

برایت می نویسم دوستت دارم

نگو که تکراریست

شاید روزی رسد که هرگز تکرار نشود

مسیج های عاشقانه و کوتاه

برای دوست داشتنت از من دلیل می خواهند نازنین !

چشمانت را قرض می دهی ؟

مسیج های عاشقانه و کوتاه

برای بدست آوردنت نمی جنگم

به تکدی قلبت هم نمی آیم

دوستت دارم فارغ از داشتنت …

مسیج های عاشقانه و کوتاه

بازدوستت دارم من تو را یک قدم به عقب کشید

ولی مهربان پشتت دیوار است

دیگر جایی برای قدم بعدی نیست

پس دوستت دارم

مسیج های عاشقانه و کوتاه

سکه های دوستت دارم را به من برگردان ٬باید جای بهتری خرجشان کنم.

مسیج های عاشقانه و کوتاه

کاش می دانستی که چقدر دوستت دارم و مرا از این عذاب رها می کردی

ای کاش تمام اینها را می دانستی ، کاش می دانستی ، ای کاش می دانستی …

همچنین بخوانید:  اس ام اس های جدید و زیبا با موضوع رمانتیک

مسیج های عاشقانه و کوتاه

اگر می دونستی چقدر دوستت دارم همه آن چیزها که در بندت کشیده رها می کردی

غرورت را ، قلبت را ، حرفت را ، ای کاش می دانستی … !!!

مسیج های عاشقانه و کوتاه

هر وقت میخوای ببینی چقدر دوستت دارم ، انگشتت رو بذار رو نبضت ، می فهمی که دوست داشتنم تمومی نداره

سری جدید مسیج های عاشقانه و کوتاه