مسیج و اس ام اس های فلسفی جدید و جالب
مسیج و اس ام اس های فلسفی جدید و جالب

مسیج و اس ام اس های فلسفی جدید و جالب امام علی (ع) : حق سنگین است اما گوارا باطل سبک است اما در کام چون سنگی خارا اس ام اس های فلسفی جدید امام علی (ع) : دوست مومن عقل است یاورش علم ، پدرش مدارا و برادرش نرمش اس ام اس های فلسفی […]

مسیج و اس ام اس های فلسفی جدید و جالب

مسیج و اس ام اس های فلسفی جدید و جالب

امام علی (ع) :

حق سنگین است اما گوارا

باطل سبک است اما در کام چون سنگی خارا

اس ام اس های فلسفی جدید

امام علی (ع) :

دوست مومن عقل است

یاورش علم ، پدرش مدارا و برادرش نرمش

اس ام اس های فلسفی جدید

امام علی (ع) :

علم خویش را به جهل و یقین خود را به شک مبدل نکنید

آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید اقدام نمایید

اس ام اس های فلسفی جدید

امام علی (ع) :

حق بگویید تا به حق معروف شوید

حق را به کار ببندید تا از اهل حق باشید

اس ام اس های فلسفی جدید

امام علی (ع) :

آنچه را نمی دانی مگو

بلکه هر آنچه را که می دانی نیز اظهار مکن

اس ام اس های فلسفی جدید

امام علی (ع) :

پیش از این که نسبت به کاری تصمیم بگیری مشورت کن

و قبل از این که وارد عمل شوی فکر کن

اس ام اس های فلسفی جدید

جبران خلیل جبران :

هنگامی که در سکوت شب گوش فرا دهی خواهی شنید که

کوهها و دریاها و جنگل ها با خود کم بینی و هراس خاصی نیایش می کنند

اس ام اس های فلسفی جدید

شوپنهاور :

جمع مال و کسب  شهرت هیچکدام با تندرستی برابری نمی کند

برای حفظ تندرستی باید از هر چیز که برای تندرستی مضر است پرهیز کرد

اس ام اس های فلسفی جدید

فردریش نیچه :

اکنون به شما مي گويم که مرا گم کنيد وخود را بيابيد

وتنها آن گاه که همگان مرا انکار کرديد نزد شما باز خواهم آمد

اس ام اس های فلسفی جدید

ارد بزرگ

میهمانی های فراوان از ارزش آدمی می کاهد مگر دیدار پدر و مادر

اس ام اس های فلسفی جدید

سانتایانا :

آنانکه گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار آنند

همچنین بخوانید:  مسیج فلسفی سخنان دانشمندان

اس ام اس های فلسفی جدید

بزرگمهر :

آن که در طلب کمال است باید خرد ور و با دانش باشد

اس ام اس های فلسفی جدید

سانتا بان :

تولد و مرگ اجتناب ناپذيرند فاصله اين دو را زندگی كنيم

اس ام اس های فلسفی جدید

جبران خلیل جبران :

و کدامین ثروت است که محفوظ بدارید تا ابد؟

آنچه امروز از آن شماست یک روز به دیگری سپرده شود

پس امروز به دست خویش عطا کنید باشد که شهد گوارای سخاوت نصیب شما گردد نه مرده ریگی وارثانتان

مسیج و اس ام اس های فلسفی جدید و جالب