چرا نباید با دهان نفس کشید؟
چرا نباید با دهان نفس کشید؟

عوارض خطرناک نفس کشیدن با دهان نمکستان : تنفس با دهان برای همه پیش می آید. گاهی اوقات این مشکل بر اثر خستگی زیاد است و گاهی هم برای گرفتگی بینی یا عوامل مختلف است. حالا این مشکل هر دلیلی دارد باعث میشود که شما احساس ناراحتی کنید و در طولانی مدت مشکل ساز خواهد […]

عوارض خطرناک نفس کشیدن با دهان

عوارض نفس کشیدن با دهان : لطفا با با دهان نفس نکشید چون ...

نمکستان : تنفس با دهان برای همه پیش می آید. گاهی اوقات این مشکل بر اثر خستگی زیاد است و گاهی هم برای گرفتگی بینی یا عوامل مختلف است. حالا این مشکل هر دلیلی دارد باعث میشود که شما احساس ناراحتی کنید و در طولانی مدت مشکل ساز خواهد بود. یکی از این مشکلات پوسیدگی دندان است.

همان طور که میدانید یکی از مواردی که از پوسیدگی دندان ها جلوگیری میکند، بزاق دهان است. وقتی که شما با دهانتان نفس میکشید بزاق دهان خشک شده و از بین میرود که طی آن خطر پوسیدگی دندان ها افزایش می یابد.

تحقیقات فراوان نشان داده است وقتی که شخصی با دهان باز میخوابد، سطح ph دهانش پایین می آید. در واقع برخی تحقیقات نشان میدهند که سطح ph دهان به ۳ رسیده که تحت هر شرایطی ph زیر ۵ باعث میشود تا دندان ها مواد معدنی خودشان را از دست بدهند و پوسیده شوند. در نهایت دندان ها کم کم پوسیده میشوند و حفره بین دندان ها به وجود می آید.

بنابراین خشکی دهانی که از باز ماندن دهان به وجود می آید تنها با آب خوردن بر طرف نمیشود. چرا که این مسئله باعث پوسیدگی شدید دندان ها میشود.

عوارض نفس کشیدن با دهان : لطفا با با دهان نفس نکشید چون ...

با دهان نفس نکشید چون …

منیع : نمکستان