واکنش تامل برانگیز آزاده نامداری به خبر فیلتر اینستاگرام
واکنش تامل برانگیز آزاده نامداری به خبر فیلتر اینستاگرام

واکنش تامل برانگیز آزاده نامداری به خبر فیلتر اینستاگرام نمکستان: در پی خبرهای این روزها در مورد مسدود شده اینستاگرام، چهره های مختلفی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. واکنش آزاده نامداری در صفحه ی اینستاگرام خود چه بود؟ آزاده نامداری چنین نوشته که : ممنوعیت ماهواره منجر به هفتاد و یک درصد ضریب […]

واکنش تامل برانگیز آزاده نامداری به خبر فیلتر اینستاگرام

آزاده نامداری

نمکستان: در پی خبرهای این روزها در مورد مسدود شده اینستاگرام، چهره های مختلفی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. واکنش آزاده نامداری در صفحه ی اینستاگرام خود چه بود؟

آزاده نامداری چنین نوشته که : ممنوعیت ماهواره منجر به هفتاد و یک درصد ضریب نفوذ شد. فیلتر تلگرام باعث حضور ۴۵ میلیون کاربرشد. و حالا فیلتر اینستاگرام
آیا اول فکر می کنیم بعد تصمیم می گیریم یا تصمیم می گیریم بعد … واقعا نتیجه ای جز ایجاد نارضایتی جوانان و شکستن قبح قانون شکنی با نصب فیلتر شکن ها به دست آمد!؟

آزاده نامداری

واکنش تامل برانگیز آزاده نامداری به خبر فیلتر اینستاگرام

منبع: نمکستان